Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hệ thống tự động hệ động lực tàu thủy / Đặng Văn Uy . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng hải, 1997 . - 300 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: HTDT 00001-HTDT 00018
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Marine Boilers / T.T.H. Elanagan . - 3rd ed. - Oxford : Butterworth & Heinemann, 1990 . - 120 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00260
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Marine_Boilers.pdf
 • 3 Máy tàu thủy / Trương Văn Đạo; Phạm Hữu Tân hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2013 . - 184tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06255, PD/VT 06256, PM/VT 08558
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Mô phỏng quá trình công tác của nồi hơi thủy lực / Vũ Văn Dân; Nghd.: PGS.TS. Lê Văn Học . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01335
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Nghiên cứu giải pháp sử dụng năng lượng hiệu qủa cho nồi hơi tàu thuỷ nhờ kiểm soát hệ số không khí thừa. / Vũ Văn Mừng.; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Phúc . - Hải phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01463
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Rules for building and classing steel vessels 2009. Part 7 / American Bureau of Shipping . - New York : American Bureau of Shipping, 2008 . - 592p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02782
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 7 Rules for building and classing steel vessels 2010. Part 4, Vessel systems and machinery / American Bureau of Shipping . - New York : American Bureau of Shipping, 2009 . - 794p. ; 28cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02787
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • File đính kèm http://opac.vimaru.edu.vn/edata/ABS/SVR_Part_4_10p
 • 8 Rules for material and welding 2009. Part 2 / American Bureau of Shipping . - New York : American Bureau of Shipping, 2008 . - 441p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02778
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Tận dụng dầu cặn cho đốt nồi hơi phụ tàu thủy / Nguyễn Ngọc Hoàng, Lê Văn Tùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 32 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00454
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 10 Thiết kế hệ thống nồi hơi phụ - khí thải tàu hàng 6500T. / Vũ Trường Bộ; Nghd.: Hoàng Đức Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 101 tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14698, PD/TK 14698
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 11 Thiết kế hệ thống nồi hơi phụ - khí thải tàu hàng 7500T. / Phạm Văn Nhân; Nghd.: Hoàng Đức Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 95 tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14705, PD/TK 14705
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 12 Thiết kế hệ thống nồi hơi tàu dầu 53000 DWT / Nguyễn Phương Nam; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 99 tr. ; 30 cm + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14708, PD/TK 14708
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 13 Thiết kế hệ thống nồi hơi tàu hàng 25000 Tấn lắp máy chính Mitsubishi - 7UEC45LA / Phạm Huy Hiếu; Nghd.: Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 91 tr. ; 30 cm + 07 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16004, PD/TK 16004
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 14 Thiết kế nồi hơi phụ - khí xả tàu hàng 104000T. / Đặng Thái Lâm; Nghd.: Ths Hoàng Anh Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 96 tr. ; 30 cm + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14703, PD/TK 14703
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 15 Thiết kế và mô phỏng bộ điều khiển PID mờ điều khiển mức nước nồi hơi tàu thủy / Vũ Đức Năng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00829
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :