Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may / Phạm Thùy Dung; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16329
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Dự báo tác động của hiệp định TTP đến hoạt động xuất khẩu nghành dệt may Việt Nam tới năm 2020 / Nguyễn Thanh Hiệp; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16305
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Phân tích và đánh giá chuỗi cung ứng ngành dệt may của Việt Nam / Phạm Thị Phương Anh, Lê Thị Diễm, Lê Hồng Hạnh; Nghd.: Nguyễn Thị Lê Hằng . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18001
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Vận dụng mộ hình kim cương của MICHAEL PORTED để phân tích năng lực cạnh tranh của ngành dệt may Việt Nam / Cao Khải Tú, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Đức Tâm; Nghd.: Đoàn Thị Thu Hằng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18391
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :