Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 293 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 2000 annual review of development effectiveness: from strategy to Results / Timothy Johnston, William Battaile . - Washington DC : World Bank, 2001 . - 63 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00898
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Adjustments after speculative attacks in Latin America and Asia: a table of two regions / Guillermo E. Perry, Daniel Lederman . - Washington : The World Bank, 1999 . - 41 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00592
 • Chỉ số phân loại DDC: 337
 • 3 Bank 3.0: Tương lai của ngân hàng trong kỷ nguyên số / Brett King; Nguyễn Phương Lan dịch . - H. : Kinh tế quốc dân, 2014 . - 511 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05436-PD/VT 05439, PM/VT 07884
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 4 Bài tập Kế toán ngân hàng / Nguyễn Văn Lộc chủ biên . - H. : Tài chính, 1998 . - 135 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: KT-NH-BT 0001-KT-NH-BT 0025, KT-NH-BT 0027-KT-NH-BT 0039, PD/VV 05682-PD/VV 05686, PM/VV 04682-PM/VV 04686
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 5 Belarus: prices, markets and enterprise reform . - Washington : The World Bank, 1997 . - 226 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00597
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.9
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Blearus,%20price,markets%20and%20enterprise%20reform.pdf
 • 6 Biện pháp đảm bảo an toàn trong phát triển dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử tại Vietinbank chi nhánh Ngô Quyền / Đỗ Thị Hồng Trang; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02744
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh tỉnh Hải Dương / Trịnh Trung Hiệp; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng HDBank-CN Hải Dương / Lê Thị Thảo; Nghd.: Đỗ Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03466
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Đỗ Thùy Anh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 60 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02347
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao chất lượng cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Trương Đức Chính; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02311
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao chất lượng công tác thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng của ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Nam Sơn; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02646
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam / Đặng Thúy Hồng; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03536
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02825
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Á Châu / Đinh Anh Tài; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02340
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Hoài Nam; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02355
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh Hải Phòng / Trần Hoàng Đức; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02068
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hải Phòng / Phạm Đức Cường; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Huyện Kim Thành / Trương Thành Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03037
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Quang Lâm; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02560
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng chính sách xã hội huyện Tiên Lãng / Nguyễn Trọng Tùng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 66 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02377
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Hải Dương / Đoàn Bá Họa ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03353
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam ( Agribank ) - chi nhánh huyện Cẩm Giàng Hải Dương/ Hoàng Đức Bình ; Nghd.: Nguyễn Thị Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03361
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Lê Chân / Trịnh Mạnh Hiếu; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02359
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Hải Phòng / Đào Thị Tuyết Nhung ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03194
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội-chi nhánh Hải Phòng (MB Hải Phòng) / Phạm Minh Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hạ Long / Trần Thị Bích Nguyệt; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03506
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hải Phòng / Lương Thị Hương; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02351
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt nam-chi nhánh Quảng Ninh / Phạm Thu Hằng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03471
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ với kho bạc nhà nước Ngô Quyền và các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu / Hoàng Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Tìm thấy 293 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :