Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp mở rộng sản phẩm cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-chi nhánh Móng Cái / Đỗ Đức Ninh; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 93tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03808
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với các doanh nghiệp xây lắp tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Hoài Nam; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 86 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02355
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hải Phòng / Phạm Đức Cường; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Các giải pháp nhằm phát triển kinh doanh bảo hiểm hàng hải tại công ty Bảo hiểm ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam / Nguyễn Thành Minh; Nghd.: TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00634
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Hoàn thiện công tác phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Bùi Anh Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02616
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp đa dạng hóa hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Phạm Khánh Linh; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03603
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện công tác giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02615
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng / Hoàng Thị Hường; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02312
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Mở rộng hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đông Hải Phòng / Đỗ Hải Nam; Nghd.: Nguyễn Hồng Thái . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02290
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Phát triển dịch vụ bảo lãnh ngân hàng tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Đông Hải Phòng / Nguyễn Quỳnh Anh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02608
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :