Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đảm bảo an toàn trong phát triển dịch vụ thẻ và ngân hàng điện tử tại Vietinbank chi nhánh Ngô Quyền / Đỗ Thị Hồng Trang; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02744
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng (BIDV Hải Phòng) / Phạm Trường Giang; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02044
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử E-Banking tại ngân hàng TMCP quốc dân / Đoàn Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02295
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển chi nhánh Quảng Ninh / Đặng Hoàng Việt; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 113tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03153
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đông Hải Phòng / Hoàng Thị Hường; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 100 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02312
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Đoàn Thị Mai Anh; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02748
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Vietinbank-Chi nhánh Lê Chân / Phạm Nhật Huyền; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03502
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp quản lý và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Phòng / Trần Văn Tuân; Nghd.: Ts. Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02578
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :