Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp nâng cao hiệu quả việc cho vay vốn trong ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thương tín - chi nhánh Hồng Bàng / Đinh Như Duy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 96tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02641
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Phân tích hoạt động tín dụng bất động sản của khối doanh nghiệp tại ngân hàng Việt Nam Thương tín-phòng giao dịch Lạch Tray, chi nhánh Hải Phòng / Cao Thị Phương Trinh, Vũ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Hằng Nga; Nghd.: Trương Thị Như Hà . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 17852
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :