Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 122 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu hỏi và trả lời về quản lý tài chính công / Vũ Thị Nhài . - H : Đại học Quốc gia Hà nội, 2007 . - 295 tr ; 230 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03046-Pd/vt 03050, Pm/vt 05537-Pm/vt 05578, SDH/Vt 01251-SDH/Vt 01253
 • Chỉ số phân loại DDC: 336
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Thắng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Lý Thị Ngọc Huyền; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02078
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đăng Linh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lãng / Nguyễn Việt Dũng ; Nghd. : Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03798
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Mạnh Hà ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03816
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03014
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước của UBND Phường Vĩnh Niệm, Quân Lê Chân, TP. Hải Phòng / Trần Thanh Tùng; Nghd.: PGS.TS Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Đào Thị Phúc; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Lương Cường ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03775
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Trần Văn Trưởng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03670
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý về chi ngân sách tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / Trương Tiến Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03541
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Diệu Thùy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03701
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp hoàn thiện công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Đức Quốc ; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03850
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Thị Thanh Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02704
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước An Lão / Lê Thị Kim Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh mô hình thống nhất đầu mối / Bùi Thị Lan Anh ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03796
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp tăng cường công tác quản lý các dự án đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / Nguyễn, Văn Tung ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03848
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Phương Liên ; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03779
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Dung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02606
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Diệu Linh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03631
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp tăng cường quản lý ngân sách xã tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương / Phạm Hồng Đại ; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03170
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình / Đinh Duy Hòa; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 115 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01211
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp tăng cường thu ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng / Đoàn Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01972
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước, luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng . - H.: Thống kê, 1999 . - 1324 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01633, Pd/vt 01634
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 28 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách đối với kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp/ Nguyễn Quang Huy . - H: Thống kê, 2002 . - 630 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02023, Pd/vt 02024
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 29 Giáo trình luật ngân sách nhà nước / Nguyễn Văn Tuyến (c.b.) ; Phạm Thị Giang Thu Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương,.. . - Tái bản lần thứ 15, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2018 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06947, PD/VV 06948, PM/VV 05254-PM/VV 05259
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.5
 • 30 Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi; Võ Văn Nhị hiệu đính . - H. : Tài chính, 2004 . - 345tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02636, Pd/vt 02637, Pm/vt 04734, Pm/vt 04735, SDH/Vt 00707
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004734-35%20-%20He-thong-bai-tap-bai-giang-ke-toan-quan-tri.pdf
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 122 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :