Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 98 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu hỏi và trả lời về quản lý tài chính công / Vũ Thị Nhài . - H : Đại học Quốc gia Hà nội, 2007 . - 295 tr ; 230 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03046-Pd/vt 03050, Pm/vt 05537-Pm/vt 05578, SDH/Vt 01251-SDH/Vt 01253
 • Chỉ số phân loại DDC: 336
 • 2 Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Thắng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Lý Thị Ngọc Huyền; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02078
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đăng Linh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách cấp tỉnh Hải Dương / Nguyễn Thị Hằng; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03014
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước của UBND Phường Vĩnh Niệm, Quân Lê Chân, TP. Hải Phòng / Trần Thanh Tùng; Nghd.: PGS.TS Đào Văn Hiệp . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Đào Thị Phúc; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý về chi ngân sách tại huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long / Trương Tiến Dũng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03541
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Thị Thanh Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02704
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước An Lão / Lê Thị Kim Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Dung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02606
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp tăng cường quản lý ngân sách xã tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương / Phạm Hồng Đại ; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03170
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình / Đinh Duy Hòa; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 115 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01211
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp tăng cường thu ngân sách địa phương trên địa bàn huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng / Đoàn Thị Hương; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01972
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước, luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng . - H.: Thống kê, 1999 . - 1324 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01633, Pd/vt 01634
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 18 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách đối với kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp/ Nguyễn Quang Huy . - H: Thống kê, 2002 . - 630 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02023, Pd/vt 02024
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 19 Giáo trình luật ngân sách nhà nước / Nguyễn Văn Tuyến (c.b.) ; Phạm Thị Giang Thu Nguyễn Thị Ánh Vân, Vũ Văn Cương,.. . - Tái bản lần thứ 15, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Công an nhân dân, 2018 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06947, PD/VV 06948, PM/VV 05254-PM/VV 05259
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.5
 • 20 Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi; Võ Văn Nhị hiệu đính . - H. : Tài chính, 2004 . - 345 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02636, Pd/vt 02637, Pm/vt 04734, Pm/vt 04735, SDH/Vt 00707
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/Vbook/He%20thong%20bai%20tap%20bai%20giang%20ke%20toan%20quan%20tri.pdf
 • 21 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (theo thông tư số: 104/2014/TT-BTC ngày 07-08-2014) & Những quy định mới nhất về quản lý thu, chi ngân sách mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 2014 . - 431tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05172, PM/VT 07311-PM/VT 07313
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.4
 • 22 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và công tác quản lý tài chính, ngân sách trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp / Quang Minh hệ thống . - H. : Tài chính, 2015 . - 431tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05175, PM/VT 07326-PM/VT 07328
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.4
 • 23 Hệ thống văn bản pháp luật về quản lý ngân sách nhà nước và quản lý tài sản nhà nước trong cơ quan hành chính sự nghiệp . - H. : Tài chính, 2003 . - 1263tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02395, Pd/vt 02396
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 24 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Văn Tươi; Nghd.: Nguyễn Hải Quang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02240
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên vốn NSNN qua KBNN Hải Phòng / Nguyễn Anh Hùng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02750
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội / Phan Thế Linh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02633
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước tại chi cục thuế quận Ngô Quyền / Hoàng Thị Hải; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03144
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước tại cục thuế thành phố Hải Phòng / Đặng Thị Bình An; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02336
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Thái Nguyên / Phạm Hữu Thành ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 108tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03358
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông bằng nguồn ngân sách nhà nước tại sở giao thông vận tải Quảng Ninh / Hoàng Chiến Thắng; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03152
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 98 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :