Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 90 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước trên địa bàn quận Dương Kinh - Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Mạnh Thắng ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác đấu thầu mua sắm hàng hóa bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính Hải Dương / Bùi Minh Thương ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 109tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03853
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hải Phòng / Lý Thị Ngọc Huyền; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02078
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước Kho bạc nhà nước Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Đăng Linh ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 110tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tiên Lãng / Nguyễn Việt Dũng ; Nghd. : Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03798
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Mạnh Hà ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03816
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý Ngân sách nhà nước của UBND Phường Vĩnh Niệm, Quân Lê Chân, TP. Hải Phòng / Trần Thanh Tùng; Nghd.: PGS.TS Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng / Đào Thị Phúc; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Lương Cường ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03775
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Trần Văn Trưởng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03670
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình từ nguồn NSNN trên địa bàn Huyện Tiên Lãng / Trần Trung Đức; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03929
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp hoàn thiện công tác thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại sở tài chính tỉnh Quảng Ninh / Nguyễn Thị Diệu Thùy; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03701
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Hoàng Thị Thanh Hương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02704
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước An Lão / Lê Thị Kim Ánh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh / Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên NSNN qua kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ninh mô hình thống nhất đầu mối / Bùi Thị Lan Anh ; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03796
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp tăng cường công tác quản lý chi ngân sách của huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương / Vũ Thị Phương Liên ; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03779
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Dung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02606
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Diệu Linh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03631
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước tại quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng đến năm 2020 / Nguyễn Thế Anh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp tăng cường kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Bình Dương / Nguyễn Thị Lương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03900
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp tăng cường quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình / Đinh Duy Hòa; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 115 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01211
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (theo thông tư số: 104/2014/TT-BTC ngày 07-08-2014) & Những quy định mới nhất về quản lý thu, chi ngân sách mua sắm, sử dụng tài sản nhà nước trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp / Tài Thành, Vũ Thanh sưu tầm và hệ thống hóa . - H. : Tài chính, 2014 . - 431tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05172, PM/VT 07311-PM/VT 07313
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.4
 • 24 Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và công tác quản lý tài chính, ngân sách trong các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp / Quang Minh hệ thống . - H. : Tài chính, 2015 . - 431tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05175, PM/VT 07326-PM/VT 07328
 • Chỉ số phân loại DDC: 352.4
 • 25 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước Tp Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Quách Thị Vân; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03671
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh / Phạm Văn Tươi; Nghd.: Nguyễn Hải Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02240
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước quận Dương Kinh / Phùng Thị Kim Thoa; Nghd.: Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03637
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên vốn NSNN qua KBNN Hải Phòng / Nguyễn Anh Hùng; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02750
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hoàn thiện công tác kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước của công ty TNHH kiểm toán và kế toán Hà Nội / Phan Thế Linh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02633
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hoàn thiện công tác quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước tại chi cục thuế quận Ngô Quyền / Hoàng Thị Hải; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03144
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3
  Tìm thấy 90 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :