Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các giải pháp ngăn ngừa bám bẩn của sinh vật biển liên hệ thống ống, thiết bị và vỏ tàu thủy / Nguyễn Ngọc Hoàng, Phạm Văn Việt . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 50, tr.15-19
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Một số chiến lược bảo trì và khả năng áp dụng cho các trang thiết bị trên tàu thuỷ / Ths.Trương Văn Đạo . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 9-13
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 3 Nghiên cứu hiện trạng môi trường và đề xuất các giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm tại siêu thị Big C Hải Phòng / Ngô Thị Thùy Linh;Nghd.: Nguyễn Hoàng Yến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16525
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Prevention of pollution of the marine environment from vessels : The potential and limits of the International Maritime Organisation / Md Saiful Karim . - Switzerland : Springer, 2015 . - 172p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03501, SDH/LT 03502
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :