Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bí quyết kinh doanh của người Do Thái / Tri thức Việt biên soạn . - Tái bản lần thứ 3. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 223tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06872, PD/VV 06873, PM/VV 05179
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 2 Hiện tượng Do Thái : 7 bí quyết để đạt được thịnh vượng bền vững của một dân tộc = The Jewish phenomenon / Steven Silbiger ; Lê Minh Quân dịch . - H. : Lao Động, 2016 . - 311tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06625, PD/VV 06626, PM/VV 05166
 • Chỉ số phân loại DDC: 973.04
 • 3 Nghệ thuật kiếm tiền của người Do Thái / Trần Linh ; Lê Tiến Thành dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06677, PD/VV 06678, PM/VV 05186
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 4 Trí tuệ Do Thái / Eran Katz ; Phương Oanh dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động-xã hội, 2017 . - 408tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06433, PD/VV 06434
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :