Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp giải quyết việc làm cho người lao động khi thu hồi đất nông nghiệp trên địa bàn huyện An Dương thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Bình; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02403
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại công ty TNHH MTV da giầy Hải Phòng / Phạm Thị Thanh Mai; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực cao Công ty TNHH Vật liệu Nam châm SHIN - ETSU Việt Nam / Nguyễn Thị Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02739
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH Quan Minh / Đinh Thị Hằng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02731
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương / Vũ Văn Khánh; Nghd.: Bùi Bá Khiêm . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 88tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03914
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Career skills/ Volz-Patton, Ruth . - Glencoe: McGraw Hill, 1991 . - 371 tr: 2nd.ed; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02255, Pd/Lt 02256
 • Chỉ số phân loại DDC: 300
 • 7 Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Bạch Đằng / Nguyễn Đức Quang Duy, Trần Thu Hà, Nguyễn Cẩm Ly; Nghd.: Đỗ Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17816
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SHINTS BVT / Nguyễn Thị Kim Oanh; Nghd.: Nguyễn Thị Thanh Nhàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02827
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Một số biện pháp tạo động lực cho người lao động tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng / Vũ Thị Việt Phương ; Nghd.: Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03261
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Một số biện pháp tạo động lực làm việc cho người lao động tại bưu điện tỉnh Hải Dương / Bùi Thị Liên; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02893
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ vốn cho công nhân viên chức lao động của liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng / Lưu Thị Bạch Ngọc; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02644
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Tác động của phong cách lãnh đạo đến ý định nghỉ việc của người lao động trong độ tuổi từ 25 đến 40 tại Hải Phòng / Đỗ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Thanh Mai . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 50tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01132
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Tạo động lực cho người lao động tại Công ty TNHH MTV Xi măng Hoàng Thạch / Khúc Giang Sơn; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02829
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :