Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chiến lược tư duy hệ thống: phương thức mới để thúc đẩy hoạt động kinh doanh : Systems thinking strategy : The new way to understand your business and drive performance / Jimmy Brown ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 160tr. : Hình vẽ, bảng ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06789, PD/VV 06790, PM/VV 05062
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4012
  • 2 Thị trường và nghệ thuật kinh doanh/ Viện nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả . - H.: Uỷ ban vật giá nhà nước, 1989 . - 180 tr.; 19 cm
  • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00698
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :