Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đi sau, đến trước : Các doanh nghiệp nhỏ Nhật Bản đã soán ngôi những gã khổng lồ Mỹ như thế nào? / Gary Hamel, C.K. Prahalad ; Huyền Trang dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 499tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03736-PD/VV 03740
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 2 Handle with care:motivating and retaining your employees / Barbara A. Glanz . - New York : McGraw Hill, 2002 . - 297 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lv 00262-SDH/Lv 00264
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Napoleon Hill - Tốt như vàng : Bí quyết làm giàu và sống hạnh phúc = Napoleon Hill : Good as gold / Napoleon Hill ; Vương Bảo Long dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới : Saigonbooks, 2017 . - 220tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07057, PD/VV 07058, PM/VV 05358-PM/VV 05360
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 4 Nghệ thuật ''lên tiếng" nơi công sở / Paul Hellaman ; Đinh Phan Tuyết Quỳnh dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động : Zenbooks, 2017 . - 303tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07041, PD/VV 07042, PM/VV 05511-PM/VV 05513
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.45
 • 5 Phản đòn đẳng cấp : Gặp chuyện khó đỡ, xoay xở làm sao? / Amy Alkon ; Trần Trọng Hải Minh dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động, 2014 . - 382tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07047, PD/VV 07048, PM/VV 05400-PM/VV 05402
 • Chỉ số phân loại DDC: 395
 • 6 Phong thái của bậc thầy thuyết phục = The art of getting what you want / Dave Lakhaini ; Thanh Mai, Đỗ Quyên, Hồng Khải dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 241tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03622-PD/VV 03626
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
 • 7 Tuyệt chiêu tuyển dụng : Hiểu để thành công / Erika Lucas ; Trần Thị Bích Nga dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh : Saigonbooks, 2017 . - 219tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07081, PD/VV 07082, PM/VV 05361-PM/VV 05363
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :