Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 555 mẹo vặt / Anh Thư biên soạn . - Tái bản lần thứ hai. - H. : NXB. Phụ nữ ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2016 . - 243tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06472, PD/VV 06473, PM/VV 05171
 • Chỉ số phân loại DDC: 640
 • 2 555 mẹo vặt / Anh Thư biên soạn . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : NXB. Phụ nữ ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2015 . - 243tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06474, PD/VV 06475, PM/VV 05172
 • Chỉ số phân loại DDC: 640
 • 3 Ai sẽ được thăng tiến : Góc nhìn, nguyên tắc và các bước đi để thành công trong doanh nghiệp / Nguyễn Thụy Khánh Chương . - H. : Lao động, 2016 . - 191tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06342-PD/VV 06344, PM/VV 05002, PM/VV 05003
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 4 Để trở thành người phụ nữ đảm đang (Bách khoa thư cho các bà nội trợ) / Quỳnh Anh biên soạn . - H. : Văn học, 2017 . - 183tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06587, PD/VT 06588, PM/VT 08853
 • Chỉ số phân loại DDC: 640
 • 5 Khám phá sức mạnh nhân cách : Làm thế nào để có một cuộc sống viên mãn=Character strengths matter : How to live a full life / Shannon M. Polly, Kathryn Britton ; Thế Anh dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 294tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06785, PD/VV 06786, PM/VV 05039
 • Chỉ số phân loại DDC: 158
 • 6 Là phụ nữ phải biết hoàn thiện mình / Dương Vũ biên soạn . - H. : Văn học, 2018 . - 167tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06585, PD/VT 06586, PM/VT 08854
 • Chỉ số phân loại DDC: 155.3
 • 7 Nổi bật cũng cần chiến thuật : Những cách gây chú ý để mọi người công nhận tài năng của bạn / Rob Yeung ; Tiêu Long dịch . - H. : Thế giới, 2017 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06372, PD/VV 06373, PM/VV 04966
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 8 Sống trong trái tim = Living in the heart / Drunvalo Melchizedek ; Huongclass dịch . - H. : Văn học, 2017 . - 183tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06137, PD/VV 06593, PD/VV 06594, PM/VV 04847, PM/VV 05042
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 9 Thẻ điểm cân bằng cá nhân : Con đường đi tới hạnh phúc sự toàn vẹn cá nhân và hiệu quả tổ chức / Hubert K. Rampersad ; Trường Phú, Hồng Việt dịch . - H. : Lao động-xã hội, 2017 . - 311tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06321-PD/VV 06323, PM/VV 04990, PM/VV 04991
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 10 Trở thành anh hùng trong đời thường : Be the hero / Noah Blumenthal ; Phan Hạ dịch . - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 198tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06781, PD/VV 06782, PM/VV 05119
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :