Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá công tác tổ chức đàm phán ký kết và thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm thân tàu tại Công ty TNHH quốc tế Lộc Phát / Dương Thị Thu Thùy; Nghd.: Ths Trương Thị Minh Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 71 tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16169
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Nghiên cứu những biện pháp phát triển nghiệp vụ bảo hiểm trách nhiệm của người giao nhận kinh doanh vận tải đa phương thức tại Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) / Đoàn Tâm Long;Nghd.: GS.TS Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng.- Trường Đại học Hàng Hải, 2003 . - 77 tr. 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00123
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 3 Những biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người của công ty Bảo Việt Nghệ An năm 2015 / Cao Minh Bình; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14937
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :