Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 108 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm : Các nhà quản lý tài ba đã biết, nói và thực hiện những gì / Peeling, Nic ; Việt Hằng, Thùy Dương dịch ; Lê Tường Vân hiệu đính . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03841-PD/VV 03845
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí PV Oil Hải Phòng / Trần Thị Thương; Nghd.: Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02247
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu khu vực III / Đỗ Như Hoa; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03463
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty xi măng Hải Phòng / Nguyễn Cao Cường; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02091
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại NHNO&PTNT chi nhánh Thành phố Hạ Long-Quảng Ninh / Hoàng Trung Thành; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30m
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03655
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Trường Đại học Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Văn Tấn; Nghd.: TS Lê Mạnh Tường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 103 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00436
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty cổ phần than Đèo Nai-Vinacomin / Phạm Thanh Bình; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03669
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái / Nguyễn Thế Tuấn ; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03131
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia giai đoạn 2019-2024 / Ngô Thu Hằng; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03757
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao chất lượng quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật Mobifone / Trịnh Thái Hưng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02609
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của công ty TNHH vận tải du lịch Cát Bà / Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Trà My, Bùi Đức Thịnh; Nghd.: Đỗ Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17422
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực cao Công ty TNHH Vật liệu Nam châm SHIN - ETSU Việt Nam / Nguyễn Thị Hà; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02739
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Bình Phước / Nguyễn Hoàng Anh ; Nghd.; Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 64tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03195
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực của Công ty TNHH Vân Long / Nguyễn Thị Lan Phương; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02386
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế / Lại Thành Trung; Nghd.: Nguyễn Xuân Năm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02055
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực hành chính cấp xã trên địa bàn huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương / Trần Thanh Quyền ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03139
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực khu vực hành chính công tại Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương / Lê Quang Nhật; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03920
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2022 / Đỗ Văn Phùng; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03215
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực quản lý nhà nước tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Quốc Định; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02828
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tài Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Bình Dương / Thái Văn Chót; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03539
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ Quảng Ninh / Ngô Xuân Hoàng; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03907
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Nguyễn Nam Hải; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01995
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HMC / Nguyễn Thành Lâm; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Khoảng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00488
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH đóng tàu Mamen sông Cấm / Phạm Tân Việt; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03581
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam / Đặng Hòa Bình; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03540
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại một số doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hải Phòng / Hoàng Đăng Nam; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02059
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Hải Dương / Nguyễn Minh Đức; Nghd.: Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại trường cao đẳng nghề công nghệ, kinh tế và thủy sản đến năm 2020 / Chu Thị Hồng Hạnh ; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03401
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Biện pháp phát triển nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Công trình Xây dựng Hải Phòng / Bùi Huy Trung; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02836
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước tại quận Ngô Quyền / Nguyễn Văn Thành; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 75tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03302
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 108 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :