Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển dựa trên nguyên lý hệ phẳng trong truyền động điện / Phạm Tâm Thành, Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 28tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: NCKH 00893
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :