Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may / Phạm Thùy Dung; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16329
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 2 Tổ chức giao nhận lô hàng lẻ nguyên phụ liệu nhập khẩu bằng đường biển để sản xuất gia công hàng may mặc của công ty TNHH Việt Thắng - Luch I năm 2016 / Phan Thị Diệu Linh; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 52 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16199
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :