Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 10 nguyên tắc vàng của nhà lãnh đạo = The ordinary leader / Randy Grieser ; Trịnh Huy Ninh dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Lao động : Saigonbooks, 2018 . - 277tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06991, PD/VV 06992, PM/VV 05565-PM/VV 05567
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 2 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable laws of teamwork workbook / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2017 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06292, PD/VV 06293, PM/VV 04961
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable laws of teamwork workbook / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03871-PD/VV 03875, PD/VV 05123-PD/VV 05126, PM/VV 04482
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 4 Cad/Cam : Principles and applications / P.N. Rao . - 3rd ed. - New Delhi : Mc Graw-Hill, 2010 . - 768p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06044-PM/LT 06046, SDH/LT 01928-SDH/LT 01930
 • Chỉ số phân loại DDC: 670
 • 5 Các nguyên tắc và các phương pháp áp dụng pháp luật đất đai (2016) / Vũ Duy Khang . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 535tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06647, PD/VT 06648, PM/VT 08925-PM/VT 08927, PM/VT 08997-PM/VT 09011
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 6 Điện thoại IP / Phùng Văn Vận, Cb . - H. : Bưu điện, 2002 . - 414tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02589, Pd/vt 02590
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.385
 • 7 Fundamentals of preventive maintence/ John M. Gross . - New York : AMACOM, 2002 . - 223 tr. ; 24 cm + 1 CD
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00017
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Fundamentals%20Of%20Preventive%20Maintenance.pdf
 • 8 Giáo trình khoa học quản lý. Tập 1/ Đỗ Hải Hà, Hồ Bích Vân, Đỗ Hoàng Toàn; Đoàn Thị Thu Hà chủ biên . - H: Khoa Học Kỹ Thuật , 2001 . - 373 tr.; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02685-Pd/vv 02687, Pm/vv 02481, Pm/vv 02482
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.07
 • 9 Guidelines for shipboard management . - London: Knhxb, 19?? . - 441tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00325-Pd/Lt 00327, Pm/Lt 01123-Pm/Lt 01129
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 10 Kỹ thuật lạnh đại cương. Tập 1 . - H.: Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1986 . - 223 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01943
 • Chỉ số phân loại DDC: 536
 • 11 Nghiên cứu hệ thống điều khiển logic. Xây dựng mô hình điều khiển logic phục vụ công tác thí nghiệm / Đàm Văn Túy; Nghd.: Phạm Tâm Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08039, Pd/Tk 08039
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Nguyên tắc của bảo hiểm hàng hải quốc tế / Giang Ngọc Bích, Lý Trần Hùng, Phạm Thị Hương Giang . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.85-87
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 13 Nhà lãnh đạo 360 độ = The 360 Leader / John C. Maxwell ; Đặng Oanh, Hà Phương dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 435tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03726-PD/VV 03730
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 14 Những nguyên tắc bóng chuyền cơ bản / Trần Hùng biên soạn . - H.: Bách khoa, 2014 . - 135tr.; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06480, PD/VT 06481, PM/VT 08808
 • Chỉ số phân loại DDC: 796.325
 • 15 Pollution prevention: funamentals and practice / Paul L. Bishop . - Boston : McGraw-Hill, 2000 . - 699p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00108
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/pollution%20prevention%20fundamentals%20and%20practice.pdf
 • 16 Power electronics basics: Operating principles, design, formulas, and applications / Yuriy Rozanov, Sergey Ryvkin, Evgeny Chaplygin, Pavel Voronin . - Boca Raton : CRC Press, 2016 . - 473p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03481
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Principles of chartering / Photis M. Panayides . - Second edition. - Great Britain : CreateSpace Independent Pulishing, 2016 . - 262p. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00788, SDH/LV 00789
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.5
 • 18 Principles of economics / Robert H. Frank . - Boston : McGraw Hill, 2001 . - 834p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00433
 • Chỉ số phân loại DDC: 339
 • 19 Principles of the carriage of goods by sea / Paul Todd . - London: Routledge, 2016 . - 443 pages : illustrations ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03897
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003897%20-%20Principles%20of%20the%20carriage%20of%20goods%20by%20sea.pdf
 • 20 Yoga an thần / Thuần Nghi Oanh, Kiến Văn . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb.Thanh Hóa, 2017 . - 95tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06484, PD/VV 06485
 • Chỉ số phân loại DDC: 613.7
 • 1
  Tìm thấy 20 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :