Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ai được thăng tiến ai không và tại sao : Who get promoted who doesn't and why / Donald Asher ; Thế Anh dịch . - H. : NXB. Hồng đức, 2017 . - 232tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06791, PD/VV 06792, PM/VV 05061
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.8
 • 2 Áp dụng mạng nơ ron nhân tạo để tính toán tần số phù hợp trong vô tuyến nhận thức / Phạm Trung Minh, Nguyễn Trọng Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 22tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01011
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 3 Cognitive networks : applications and deployments / Jaime Lloret Mauri, Kayhan Zrar Ghafoor, Danda B. Rawat, Javier Manuel Aguiar Perez edited . - Boca Raton : CRC Press, 2015 . - 502p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03277, SDH/LT 03477
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.384
 • 4 Giao tiếp điện thoại trong thương mại / Haruma Miura ; Mai Hoa dịch . - H. : NXB. Hồng Đức, 2008 . - 208tr. : minh họa ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06854, PD/VV 06855, PM/VV 05090
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
 • 5 Lối tư duy của người thông minh = Smart thinhking / Art Markman ; Khánh Chương dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 311tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03711-PD/VV 03715, PD/VV 05079-PD/VV 05082, PM/VV 04567
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.4
 • 6 Nghiên cứu xây dựng chương trình huấn luyện nhận thức an ninh cho nhân viên bến cảng theo bộ luật ISPS tại trường cao đẳng hàng hải 1 / Cao Văn Hùng; Nghd.: Phạm Kỳ Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 98tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01719
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 7 Nghiên cứu xây dựng chương trình huấn luyện nhận thức về cướp biển cho thuyền viên Việt Nam trước khi nhập tàu / Nguyễn Tất Quyền; Nghd.: Phạm Kỳ Quang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 64tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01718
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 8 Nhận thức văn hóa và vai trò trong giao tiếp / Đỗ Thành Sen . - 2009 // Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Số 1+2, tr 49-51
 • Chỉ số phân loại DDC: 306
 • 9 Quan điểm của giảng viên về việc ứng dụng phương pháp học tập kết hợp trong giảng dạy tiếng Anh tại trường Đại học hàng hải Việt Nam / Lưu Thị Quỳnh Hương . - 2017 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 49, tr.98-103
 • Chỉ số phân loại DDC: 370
 • 10 The science of consequences: how they affect genes, change the brain, and impact our world / Susan M. Schneider . - New York : Prometheus Books, 2012 . - 383p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02379, SDH/LT 02380
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.8
 • 11 Thuật phát hiện lừa dối / Pamela Meyer ; Như Lan, Ngọc Tuấn dịch . - Tái bản lần 1. - H. : NXB. Thanh Hóa, 2015 . - 248tr. : Minh họa ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06864, PD/VV 06865
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
 • 12 Trí tuệ Do Thái : Những phương pháp phát triển trí tuệ của người Do Thái / Eran Katz ; Phương Oanh dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 408tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04136-PD/VV 04140
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 1
  Tìm thấy 12 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :