Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 421 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A research on import-forwarding process via container at Viet Nam wanli stationery limited company / Dong Minh Hang; Nghd.: Tran Hai Viet . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 34 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15368
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 A study on evaluationg the LCL import freight forwarding process at green sea transport logistics / Do Manh Thang; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 44tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17915
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 A study on the business performance of import forwarding services at Trans Pacific service joint stock company / Nguyễn Huyền Trang; Nghd.: Nguyen Minh Duc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17908
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Analysis on business performance of import forwarding service at Schenker Co., LTD / Luu Hai Anh; Sub.: Nguyen Minh Duc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18542
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Analysis on the import and export process of FCL cargoes at Dat Long Phat Company / Dang Anh Dung; Sub.: Duong Van Bao . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 48p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18536
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Application of servperf model in evaluating quanlity of freight forwarding service for exported shipments at Pegasus Global Loistics / Le, Phuong Thao; Sub.: Nguyen Thi Thuy Hong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 66p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18698
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Assesing the current situation of temporary import and re-export activity at DKP logistics / Nguyen Thi Ngoc Anh; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18093
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Assessment on forwarding process for Improrted doussie wood from Nigeria to Vietnam at Key Line Logistics and Transport Company / Nguyen, Thi Thai Ha; Sub.: Nguyen Huu Hung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 73p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18469
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Assessment on the freight forwarding activity imported FCL cargo bay sea in A&T Transimex Limited Company / Hoang Trung Hieu; Sub.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 52p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18678
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 10 Assessment on the import FCL cargo procedure at northern freight company / Nguyen Vu Hai Thanh; Nghd.: Nguyen Thi Nha Trang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17896
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Ảnh hưởng của việc Việt Nam gia nhập cộng đồng kinh tế ASEAN đến hoạt động nhập khẩu nguyên phụ liệu cho ngành dệt may / Phạm Thùy Dung; Nghd.: Ths Nguyễn Văn Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 36 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16329
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Bảo hiểm và giám định hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển / Đỗ Hữu Vinh . - Hà Nội : Tài Chính, 2003 . - 378tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02342, Pd/vt 02343, Pm/vt 04414-Pm/vt 04416
 • Chỉ số phân loại DDC: 368.2
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PMVT%2004414-16%20-%20Baohiem.pdf
 • 13 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại cục hải quan Bình Dương / Võ Thị Ngọc Hồng; Nghd.: Phạm Thị Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp chống thất thu thuế qua mã số khách hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Hải Phòng / Vũ Đức Tuấn ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03303
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên. / Nguyễn Ngọc Khánh; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01879
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 16 Biện pháp đẩy mạnh triển khai thủ tục thông quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 2 / Phạm Thị Thu Huyền; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03593
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp hạn chế gian lận thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Trần Trung Đối; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02765
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất nhập khẩu tại Chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Dương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03538
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý xuất nhập khẩu đối với mặt hàng đầu tư tại chi cục hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02089
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp hoàn thiện công tác truy thu thuế đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II / Đinh Thị Thảo; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02047
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp hoàn thiện quy trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container tại chi cục hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 / Đoàn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Văn Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02242
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container tại cục hải quan thành phố Hải Phòng / Hoàng Thị Bích Ngọc; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03440
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao chất lượng giám định hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ cho các công ty bảo hiểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng Container của Công ty TNHH Shipco Việt Nam tại Hải Phòng / Vũ Thị Ngân; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02511
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa chi cục hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ với kho bạc nhà nước Ngô Quyền và các ngân hàng thương mại trong việc thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu / Hoàng Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02096
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng tại công ty TNHH Hiệp Hòa / Vũ Thị Thu Hà; Nghd.: Từ Sỹ Sùa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 76 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02431
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ xuất khẩu của công ty TNHH xuất nhập khẩu Cường Thịnh / Đỗ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng / Trần Văn Hoan; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16348
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Biện pháp phát triển hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và giao nhận Minh Trung / Vũ Thị Hậu; Nghd.: Phan Hồng Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01982
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài / Phạm Văn Hiệp; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03903
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
  Tìm thấy 421 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :