Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 233 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6 7 8
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 2013 áp dụng luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong biên chê, báo cáo thống kê, quản lý hồ sơ, quy trình, nội dung thanh tra tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, viên chức . - H. : Lao động, 2013 . - 477 tr. ; cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04185-PD/VT 04187, PM/VT 06349, PM/VT 06350
 • Chỉ số phân loại DDC: 342
 • 2 A handbook on the new law of the sea. Vol 2/ Dupuy Vigens . - USA: Kluwer a cademic, 1991 . - 859 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00986
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 3 A handbook on the new law of the sea/ Dupuy Vignes . - USA: Kluwer academic, 1991 . - 832 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00985
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 4 Bài giảng pháp luật hàng hải : Phần Khai thác tàu và sự cố trên biển / Bộ môn Luật Hàng hải. Khoa Điều khiển tàu biển . - Hải Phòng : NXB Hàng Hải, 2008 . - 71tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-phap-luat-hang-hai_2008.pdf
 • 5 Bách khoa thư Hà Nội. Tập 4, Pháp luật . - H.: Từ điển bách khoa, 2000 . - 220 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01628, PD/VT 03349, PD/VT 03350
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 6 Bách khoa thư Hà nội. Tập 4, Pháp luật : Kỉ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà nội 1010-2010 / Hữu Đức, Lê Văn Thâu, Ngô Đức Tiết..... . - H : Văn hoá thông tin, 2009 . - 307 tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01709
 • Chỉ số phân loại DDC: 903
 • 7 Bách khoa tri thức phổ thông . - H.: Văn hoá thông tin, 2000 . - 1863 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01542
 • Chỉ số phân loại DDC: 030
 • 8 Bình luận bộ luật tố tụng dân sự, luật trọng tài thương mại và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng . - H. : Tư pháp, 2016 . - 686tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06671, PD/VT 06672, PM/VT 08904-PM/VT 08909
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 9 Bình luận khoa học Bộ luật dân sự năm 2015 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Nguyễn Văn Cừ, Trần Thị Huệ chủ biên . - H. : Công an nhân dân, 2017 . - 1127tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06667, PD/VT 06668, PD/VT 07027, PM/VT 08872-PM/VT 08883
 • Chỉ số phân loại DDC: 349
 • 10 Bình luận khoa học Bộ luật lao động nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Lưu Bình Nhưỡng chủ biên ; Nguyễn Xuân Thu, Đỗ Thị Dung . - H. : Lao động, 2015 . - 471tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06641, PD/VT 06642, PM/VT 08895-PM/VT 08900
 • Chỉ số phân loại DDC: 344.5
 • 11 Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 / Trần Anh Tuấn (c.b), Phan Hữu Thư, Trần Phương Thảo.. . - H. : Tư pháp, 2017 . - 1150tr. ; bảng ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06669, PD/VT 06670, PM/VT 08865-PM/VT 08868
 • Chỉ số phân loại DDC: 347.5
 • 12 Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015: Dành cho thẩm phán, hội thẩm, thẩm tra viên, kiểm sát viên, luật sư và các học viên tư pháp / Đoàn Tấn Minh, Nguyễn Ngọc Điệp biên soạn . - H. : Lao động, 2016 . - 639tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06663, PD/VT 06664, PM/VT 08884-PM/VT 08891, PM/VT 09022-PM/VT 09031
 • Chỉ số phân loại DDC: 347
 • 13 Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 : Áp dụng từ ngày 01-01-2018 / Trần Văn Biên, Đinh Thế Hưng (c.b), Đàm Quang Ngọc,.. . - H. ; Thế giới, 2017 . - 479tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06655, PD/VT 06656, PM/VT 08892-PM/VT 08894, PM/VT 08967-PM/VT 08981
 • Chỉ số phân loại DDC: 345.5
 • 14 Bình luận khoa học các điều của hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / Vũ Văn Nhiêm chủ biên ; Đỗ Minh Khôi, Phan Nhật Thanh, Nguyễn Mạnh Hùng,.. . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 397tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06933, PD/VV 06934, PM/VV 05272-PM/VV 05279
 • Chỉ số phân loại DDC: 342.5
 • 15 Bình luận khoa học và định hướng giải quyết một số vụ tranh chấp môi trường điển hình / Lê Hồng Hạnh, Vũ Thu Hạnh chủ biên; Nguyễn Văn Phương,.. . - H. : Tư pháp, 2010 . - 243 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05522, PM/VV 04636
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 16 Bộ luật dân sự . - H. : Lao động, 2012 . - 351tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04251-PD/VV 04253, PM/VV 04171, PM/VV 04172
 • Chỉ số phân loại DDC: 349
 • 17 Bộ luật dân sự : Có hiệu lực thi hành từ 01/01/2017 . - Tái bản lần thứ 2. - H.: Tư pháp, 2018 . - 306tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06643, PD/VT 06644, PM/VT 08916-PM/VT 08918, PM/VT 09012-PM/VT 09021
 • Chỉ số phân loại DDC: 349.5
 • 18 Bộ luật hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 . - H. : Chính trị quốc gia-sự thật, 2013 . - 319tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04305-PD/VV 04307, PM/VV 04145, PM/VV 04146
 • Chỉ số phân loại DDC: 345
 • 19 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 . - H. : Lao động, 2013 . - 357tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04284-PD/VV 04286, PM/VV 04183, PM/VV 04184
 • Chỉ số phân loại DDC: 347
 • 20 Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam . - H. : Lao động, 2013 . - 229tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04302-PD/VV 04304, PM/VV 04143, PM/VV 04144
 • Chỉ số phân loại DDC: 345
 • 21 Các nguyên tắc và các phương pháp áp dụng pháp luật đất đai (2016) / Vũ Duy Khang . - H. : Hồng Đức, 2016 . - 535tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06647, PD/VT 06648, PM/VT 08925-PM/VT 08927, PM/VT 08997-PM/VT 09011
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 22 Các qui định pháp luật về cầm cố, thế chấp, bảo lãnh và bán đấu giá tài sản . - H.: Chính trị quốc gia, 1997 . - 376 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01904, Pd/vv 01905, Pm/vv 01234-Pm/vv 01241
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 23 Các qui định pháp luật về kế toán, thống kê . - H.: Thống kê, 2000 . - 1299 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02371, Pd/vv 02372
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 24 Các qui định pháp luật về xuất nhập cảnh và các văn bản liên quan . - H.: Công an nhân dân, 2000 . - 871 tr. ; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02369, Pd/vv 02370
 • Chỉ số phân loại DDC: 342.08
 • 25 Các qui định về quản lý đầu tư xây dựng, đấu thầu . - H.: Chính trị quốc gia, 1997 . - 656 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 01458, Pd/vv 01459, Pm/vv 00670
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 26 Các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan . - H.: Chính trị quốc gia, 1996 . - 1169 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 00775, Pd/vt 00883, Pm/vt 02411
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 27 Các quy định về giải quyết sự cố, tai nạn giao thông đường sắt / Bộ giao thông vận tải . - H. : Giao thông vận tải, 2010 . - 195tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04201
 • Chỉ số phân loại DDC: 343
 • 28 Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động =The Ligal Document Guiding The Implemetation of Labor code . - Hà Nội: Lao động, 2003 . - 555 tr
 • Thông tin xếp giá: Pd/Vv 02918, Pd/Vv 02919, Pm/vv 02684-Pm/vv 02686
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 29 Các văn bản hướng dẫn thi hành luật ngân sách nhà nước, luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng . - H.: Thống kê, 1999 . - 1324 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01633, Pd/vt 01634
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 30 Các văn bản pháp luật hiện hành về cán bộ - công chức. Tập 1 / Ban tổ chức cán bộ chính phủ; Nguyễn Trọng Điền biên soạn . - H.: Thống kê, 2002 . - 958 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01933-Pd/vt 01935
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 1 2 3 4 5 6 7 8
  Tìm thấy 233 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :