Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Lập dự án đầu tư phát triển đội tàu vận tải dầu khí của Công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam VOSCO giai đoạn 2016 - 2020 / Trần Diệu Linh; Nghd.: Ths Hồ Thị Thu Lan . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 104 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16180
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Một số biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đội tàu tại công ty Vitranschart. / Trần Thị Thu Hà; Nghd.: PGS.TS.Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01574
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu container cho VCSC / Nguyễn Thị Thủy Chung; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01301
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp cơ bản phát triển đội tàu hàng khô của công ty TNHH Tân Bình trong giai đoạn 2015-2020 / Cao Thùy Linh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01992
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển đội tàu tại công ty Trách nhiệm hữu hạn Hưng Phát / Trần Trọng Hoàng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Chương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 131 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00873
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động phát triển đội tàu biển Việt Nam / Trần Thi Thu Hương, Huỳnh Thị Tuyết Mai, Phạm Thạch Thảo ; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18723
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hợp lý hóa cơ cấu đội tàu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Cảnh Hải, Hồ Thu Lan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00562, NCKH 00563
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đội tàu đánh cá xa bờ, chú ý khu vực Trường Sa-DK1 / Đoàn Hương Lưu; Nghd.: GS TS. Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2002 . - 75 tr.; 30 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00073
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Nghiên cứu phát triển đội tàu sông pha biển vận tải container ven biển Việt Nam / Dương Văn Bạo, Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00556, NCKH 00557
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nghiên cứu tổng quan về xu hướng phát triển của đội tàu biển thế giới và đề xuất các phương án phát triển đội tàu hàng rời khô trọng tải lớn của Việt Nam trong giai đoạn 2018 - 2025 / Phạm Việt Hùng, Hồ Thị Thu Lan, Trần Văn Lâm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 51tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00934
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :