Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đề xuất mô hình phân phối sản phẩm bán lẻ tại thị trường Hà Nội trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển / Bùi Thị Thùy Linh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00637
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.7
 • 2 Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm của Công ty TNHH nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam tại địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh / Nguyễn Đình Hùng; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01764
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm GAS của công ty TNHH dầu khí Đài Hải / Hoàng Xuân Trường; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03298
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :