Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 140 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 800 solved problems in vector mechanics for engineers. Vol. 1, Statics / Joseph F. Shelley . - New York : McGraw-Hill, 1990 . - 677p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01750
 • Chỉ số phân loại DDC: 620.1
 • 2 A practitioner's guide to business analytics: using data analysis tools to improve your organization's decision making and strategy / Randy Bartlett . - New York : McGraw-Hill, 2013 . - 270p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02287, SDH/LT 02288
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 Adaptive control system for marine diesel / Khieu Huu Trien; Nghd.: Starostin Anatoly Costantinovich . - Moscow : Russian Academy of Sciences, 2004 . - 108p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00025
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Analysis and design of machine learning techniques : Evolutionary solutions for regression, prediction, and control problems / Patrick Stalph . - Fachmediem : Springer, 2014 . - 154p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02234
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2002234%20-%20Analysis%20and%20Design%20of%20Machine%20Learning.pdf
 • 5 Applied predictive analytics : Principles and techniques for the professional data analyst / Dean Abbott . - Indiana : John Wiley & Sons, 2014 . - 427p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03183, SDH/LT 03184, SDH/LT 03670
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 6 Bài giảng phân tích môi trường / Viện Môi trường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 113tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Bai-giang-PTMT-2019.pdf
 • 7 Bài giảng phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Thị Nhật Thanh . - H. : Trường Đại học Công nghệ, 2010 . - 35tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-phan-tich-va-thiet-ke-he-thong-thong-tin_Nguyen-Van-Vy_2010.pdf
 • 8 Bài giảng quan trắc và xử lý số liệu môi trường / Viện Môi trường . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 194tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/BG-Quan-trac-va-xu-ly-so-lieu-moi-truong-2017.pdf
 • 9 Biện pháp cải thiện tình hình tài chính của công ty cổ phần Siêu Thanh / Nguyễn Thu Trang; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16259
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 10 Big data fundamentals : Concepts, drivers & techniques / Thomas Erl, Wajid Khattak, Paul Buhler . - Boston : Prentice Hall, 2016 . - 281p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02995, SDH/LT 03060
 • Chỉ số phân loại DDC: 006.3
 • 11 Brain-computer interfaces 2 : Technology and applications / Maureen Clerc, Laurent Bougrain, Fabien Lotte edited . - London : ISTE, 2016 . - 331p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03678
 • Chỉ số phân loại DDC: 616.8
 • 12 Business analytics : Data analysis and decision making / S. Christian Albright, Wayne L. Winston . - 5th ed. - Australia : Cengage Learning, 2015 . - 990p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03737, SDH/LT 03738
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 13 Các kỹ thuật và phương pháp chuẩn bị mẫu phân tích : Chuyên ngành Hóa Phân tích và Hóa môi trường / Phạm Luận . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 532tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07187, PD/VT 07188, PM/VT 09802-PM/VT 09804
 • Chỉ số phân loại DDC: 543
 • 14 Các phương pháp phân tích hóa học / Phạm Luận . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 724tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07215, PD/VT 07216, PM/VT 09855-PM/VT 09857
 • Chỉ số phân loại DDC: 543
 • 15 Contemporary strategy analysis : Text only / Robert M.Grant . - 8th ed. - United Kingdom : Wiley, 2013 . - 460p. ; 26cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02458, SDH/LT 02459
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 16 Cơ sở hoá học phân tích / Hoàng Minh Châu ch.b; Từ Văn Mặc, Từ Vọng Nghi . - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2002 . - 377tr. ; 27cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 543
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/Co-so-hoa-hoc-phan-tich_Hoang-Minh-Chau_2002.pdf
 • 17 Cơ sở lý thuyết của các phương pháp phân tích điện hóa / Phạm Luận . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 624tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07185, PD/VT 07186, PM/VT 09825-PM/VT 09827
 • Chỉ số phân loại DDC: 543
 • 18 Cơ sở lý thuyết điều khiển tuyến tính / Nguyễn Doãn Phước . - H. : Bách khoa Hà Nội, 2016 . - 452tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06355, PD/VT 06746, PD/VT 06747, PD/VT 07244, PD/VT 07245, PM/VT 08678, PM/VT 08679, PM/VT 09754-PM/VT 09756
 • Chỉ số phân loại DDC: 515
 • 19 Dư luận thế giới về Việt Nam / Thông tấn xã Việt Nam . - 44tr. ; 19x30cm
 • Thông tin xếp giá: BC00072
 • 20 Đánh giá Chất lượng nước sông Đá Bạc và mối quan hệ giữa TSS và độ đục / Đào Văn Quyền; Nghd.: Ts Lê Xuân Sinh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 33 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16362
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 21 Đánh giá tình hình gian lận thương mại qua giấy chứng nhận xuất xứ tại hải quan Việt Nam những năm gần đây / Nguyễn Thị Quỳnh; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14889
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận tại công ty cổ phần kho vận ngoại thương Vietrans Hải Phòng năm 2014 / Phạm Minh Đức; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14882
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Economic incentives and environmental policies : Principles and practice / Kerry Turner . - London.: Kluwer academic, 1994 . - 309p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00761
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 24 Engineering circuit analysis/ Kemmerly, Jack E . - Boston: Mc Graw Hill, 1993 . - 306 tr: 5th.ed; cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 02249
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Financial analysis with an electrolic calculator / Mark A. White . - 4th ed. - Boston : McGraw Hill, 2000 . - 152 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00485
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 26 Fracture and damage mechanics for structural engineering of frames : State-of-the-art industrial applications / edited by: Julio Florez-Lopez, Maria Eugenia Marante, Ricardo Picon . - 2015 . - 1 online resource
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/135.%20Fracture%20and%20Damage%20Mechanics%20for%20Structural%20Engineering%20of%20Frames%20State-of-the-Art%20Industrial%20Applications.pdf
 • 27 Giáo trình Các quá trình chuyển khối trong kỹ thuật môi trường / Phạm Thị Dương ; Ngô Kim Định hiệu đính . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 150tr
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00100
 • Chỉ số phân loại DDC: 551.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-cac-qua-trinh-chuyen-khoi-trong-ky-thuat-moi-truong.pdf
 • 28 Giáo trình phân tích đầu tư chứng khoán / Nguyễn Thị Minh Huệ, Trần Đăng Khâm chủ biên . - H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2016 . - 496 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05845, PM/VT 08180
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.6
 • 29 Giáo trình phân tích lao động xã hội/ Trường đại học kinh tế Quốc dân . - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2002 . - 211 tr; 20,5 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02927, Pd/vv 02928, Pm/vv 02705-Pm/vv 02707
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 30 Giáo trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin / Trần Đình Quế . - 227tr
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/GT-phan-tich-va-thiet-ke-he-thong-thong-tin_Tran-Dinh-Que.pdf
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 140 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :