Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 A practitioner's guide to business analytics: using data analysis tools to improve your organization's decision making and strategy / Randy Bartlett . - New York : McGraw-Hill, 2013 . - 270p. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02287, SDH/LT 02288
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :