Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 19 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá tình hình gian lận thương mại qua giấy chứng nhận xuất xứ tại hải quan Việt Nam những năm gần đây / Nguyễn Thị Quỳnh; Nghd.: Ths. Phạm Thị Phương Mai . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14889
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận tại công ty cổ phần kho vận ngoại thương Vietrans Hải Phòng năm 2014 / Phạm Minh Đức; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14882
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Economic incentives and environmental policies : Principles and practice / Kerry Turner . - London.: Kluwer academic, 1994 . - 309p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Lt 00761
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 4 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động sản xuất hàng dệt may của công ty Vinateximex sang thị trường Nhật Bản / Phan Thị The; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14890
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Giải pháp nâng cao kết quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty Cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương / Vũ Thu Hồng; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14885
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 6 Giải pháp phát triển tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) / Tống Thị Thu; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14891
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ vận tải Quốc tế / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Ths. Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14881
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 8 Một số biện pháp nhằm nâng cao hoạt động trợ cấp xuất khẩu tại Việt Nam trong giai đoạn từ 2010 đến 2015 / Phạm Đức Huy; Nghd.: Ths. Đỗ Đức Phú . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14894
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn KGL Việt Nam / Nguyễn Thị Kim Anh; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14880
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các biện pháp phi thuế quan trong thương mại xuất nhập khẩu tại Việt Nam / Đặng Thị Ngân; Nghd.: Ths. Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14888
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Một số kiến nghị nhằm tăng cường khả năng thu hút vốn FDI vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp tại Hải Phòng / Trần Thanh Loan; Nghd.: Ths. Đoàn Trọng Hiếu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14886
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Những vấn đề cơ bản của Việt Nam khi tham gia cộng đồng kinh tế Asean / Lê Thị Thanh Hải; Nghd.: Ths. Bùi Thị Thanh Nga . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14884
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Phân tích hoạt động kinh tế của doanh nghiệp vận tải biển / Nguyễn Xuân Hưởng . - Hải Phòng : Trường Đại học hàng Hải, 1996 . - 163 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: PHKT 0041-PHKT 0052
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.7
 • 14 Phân tích một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty Cổ phần cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng hải năm 2014 / Trần Thị Miền; Nghd.: Ths. Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14887
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Phương pháp phân tích và dự báo kinh tế xã hội cho các nhà quản lý/ Lê Sĩ Thiệp; Võ Kim Sơn chủ biên . - H.: Khoa học kỹ thuật, 1999 . - 552 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02588, Pd/vv 02589, Pm/vv 02146-Pm/vv 02153
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 16 Tìm hiểu những động tác của một số điểm mới trong thông tư 38/2015/TT-BTC so với thông tư 22/2014/TT-TBC đến hoạt động của công ty TNHH Inoac Việt Nam / Nguyễn Thị Thủy; Nghd.: Ths. Trần Hải Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14892
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải lô hàng polyesters xuất khẩu nguyên container bằng đường biên tại công ty cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương / Lê Thu Hà; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14883
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 18 Tổ chức thực hiện nhập khẩu lô hàng thép cacbon cao dự ứng lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt trong năm 2015 / Lương Vân Anh; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14879
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Tổ chức và thực hiện giao nhận lô hàng ti vi của công ty đại lý vận tải Quốc tế phía bắc quý II năm 2015 / Hoàng Ngọc Nam; Nghd.: Ths. Trương Thế Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14878
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 19 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :