Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bàn về một phương pháp điều khiển động cơ bước / TS.Lưu Kim Thành, Vũ Ngọc Minh . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 46-51
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Mô phỏng robot sử dụng phương pháp điều khiển PD kết hợp bù gia tốc trọng trường / Đồng Văn Linh, Hà Nhật Tùng Dương, Bùi Tuấn Anh; Nghd.: Phạm Thị Hồng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18240
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Một số phương pháp điều khiển giản đồ hướng hệ anten thẳng / Phan Thị Nhung; Nghd.: Trần Xuân Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 57 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15224
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển nghịch lưu đa mức / Đoàn Phú Cường; Nghd.: Đặng Hồng Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01907
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển Robot công nghiệp / Lê Thành Trung; Nghd.: Th.S Phạm Thị Hồng Anh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 75 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12137, PD/TK 12137
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Nghiên cứu các phương pháp điều khiển tối ưu chuyển động của tàu thủy cao tốc / Trần Anh Dũng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00144
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Nghiên cứu phương pháp điều khiển bộ biến đổi DC-DC Buck-Boost đồng bộ ứng dụng giả lập Panel PV / Dương Đức Anh; Nghd.: Phạm Tuấn Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 52 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15438, PD/TK 15438
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp điều khiển bộ biến đổi công suất, thực hiện khâu tính toán hệ số điều biến trong phương pháp SVM trên vi điều khiển / Nguyễn Minh Sơn; Nghd.: Ths. Đặng Hồng Thái, Đoàn Văn Tuân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2010 . - 87 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08933, PD/TK 08933
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 9 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp điều khiển dựa trên nguyên lý hệ phẳng trong truyền động điện / Phạm Tâm Thành, Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00893
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Phương pháp điều khiển bộ chỉnh lưu PWM ba pha nguồn áp / Hoàng Xuân Bình, Phạm Văn Toàn . - 2013 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 36, tr.56-60
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 11 Phương pháp điều khiển giản đồ hướng của hệ ANTEN TAYLOR - KAISER / Đoàn Đại Dương; Nghd: Trần Xuân Việt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 58tr. ; 30Cm
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13313, PD/TK 13313
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 11 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :