Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Design science research methods and patterns : Innovating information and communication technology / Vijay K. Vaishnavi, William Kuechler, Jr . - Boca Raton : CRC Press, 2015 . - 373p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03010, SDH/LT 03011
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 2 Marketing research : An applied approach / Naresh K. Malhotra, Daniel Nunan, David F. Birks . - 5th ed. - Harlow, England : Pearson, 2017 . - 1 Online-Ressource (xvi, 957 Seiten) Illustrationen
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03975
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.8/3
 • 3 Sáng tạo học và ứng dụng / Trần Việt Dũng ; Nguyễn Anh Tuấn hiệu đính . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2018 . - 241tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06469, PD/VT 06470, PM/VT 08797, PM/VT 08798
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.3
 • 4 Tuyển tập các công trình đã công bố. T.3: Nghiên cứu quản lý / Vũ Cao Đàm; Đào Thanh Trường sưu tầm và tuyển chọn . - H. : NXB. Thế giới, 2009 . - 433 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05837
 • Chỉ số phân loại DDC: 001.4
 • 5 Tuyển tập các công trình đã công bố. T.4: Nghịch lý của khoa học và giáo dục trong xã hội đương đại Việt Nam / Vũ Cao Đàm; Đào Thanh Trường sưu tầm và tuyển chọn . - H. : NXB. Thế giới, 2009 . - 383 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05838
 • Chỉ số phân loại DDC: 001.4
 • 6 Tuyển tập các công trình đã công bố. T.5: Ấn phẩm công bố ở nước ngoài / Vũ Cao Đàm; Đào Thanh Trường sưu tầm và tuyển chọn . - H. : NXB. Thế giới, 2009 . - 600 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05839
 • Chỉ số phân loại DDC: 001.4
 • 7 Tuyển tập các công trình đã công bố. T.1: Lý luận và phương pháp luận khoa học / Vũ Cao Đàm; Đào Thanh Trường sưu tầm và tuyển chọn . - H. : NXB. Thế giới, 2009 . - 573 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05835
 • Chỉ số phân loại DDC: 001.4
 • 8 Tuyển tập các công trình đã công bố. T.2: Nghiên cứu chính sách và chiến lược / Vũ Cao Đàm; Đào Thanh Trường sưu tầm và tuyển chọn . - H. : NXB. Thế giới, 2009 . - 590 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05836
 • Chỉ số phân loại DDC: 001.4
 • 1
  Tìm thấy 8 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :