Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý KCN dệt may Phố Nối - Tỉnh Hưng Yên / Đào Thị Hải Yến; Nghd.: Nguyễn Thị Như Ngọc . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 43 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15300
  • Chỉ số phân loại DDC: 628
  • 2 Thiết kế bản vẽ thi công chung cư cao tầng Phố Nối-Hưng Yên / Nguyễn Văn Hiên; Nghd.: Lê Văn Cường, Nguyễn Thanh Tùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 180tr.; 30cm+ 14 BV
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 14682, PD/TK 14682
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :