Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 5 bước tự xem phong thủy / Quách Quản Lộ . - Cà Mau : Phương Đông, 2017 . - 399tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07090, PD/VT 07091, PM/VT 09483, PM/VT 09484
 • Chỉ số phân loại DDC: 747
 • 2 Bí mật gia cư : Dương trạch và âm trạch / Duy Nguyên, Trần Sinh biên soạn . - Thanh Hóa : NXB Thanh Hóa, 2014 . - 343tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06498, PD/VV 06499
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 3 Cẩm nang giúp bạn xây nhà/ Ngô Huy Nam . - H.: Xây dựng, 2000 . - 296 tr.; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02584, Pd/vv 02585, Pm/vv 02060-Pm/vv 02062
 • Chỉ số phân loại DDC: 692.03
 • 4 Dọn dẹp làm sạch tạo phong thủy tốt / Dương Hồng biên soạn . - H. : Văn hóa thông tin, 2008 . - 203tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07658, PD/VV 07659, PM/VV 05972, PM/VV 05973
 • Chỉ số phân loại DDC: 728
 • 5 Hám Long Kinh : Nhận biết long mạch phong thủy chấn hưng gia nghiệp / Dương Quân Tùng ; Vương Minh Quang dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thời đại, 2011 . - 435tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07062, PD/VT 07063, PM/VT 09555, PM/VT 09556
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 6 Phong thủy trong kinh doanh / Triều Sơn biên soạn . - Tái bản lần 1. - H.: NXB Hà Nội, 2016 . - 263tr.; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06493, PM/VT 08803
 • Chỉ số phân loại DDC: 133.3
 • 7 Trạch cát toàn thư: chọn ngày theo phong tục dân gian / Quang Minh . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn hóa thông tin, 2014 . - 342tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06503, PD/VT 06627, PD/VT 06628, PM/VT 08801
 • Chỉ số phân loại DDC: 133.3
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :