Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bơm piston áp lực cao sử dụng cho hệ thống xử lí nước mặn thành nước ngọt / Nguyễn Hồng Phúc, Đinh Vương Quý . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 39, tr.5-8
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 2 Các giải pháp công nghệ xác định các sai số thành phần trong việc định tâm nhóm piston - biên trong quá trình sửa chữa động cơ diesel / Nguyễn Xuân Phương; Nghd.: TS Quản Trọng Hùng . - Hải Phòng: Đại học hàng hải; 2000 . - 71 tr. ; 29 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00183
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 3 Engine repair (A1) / Jame D. Halderman, Chase D. Mitchell . - New Jersey : Prentice Hall, 2004 . - 118p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00943
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 4 Lập quy trình tháo kiểm tra và lắp ráp nhóm Piston biên của động cơ 6S46MC-C / Hoàng Văn Đức; Nghd.: Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm+ 05BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14803, PD/TK 14803
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Mô phỏng hoạt động của bơm piston rô to hướng trục với cảm biến tải và giới hạn áp suất / Nguyễn Trí Minh . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.9-12
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 6 Một số giải pháp ngăn chặn sự mài mòn cặp piston-xylanh của máy chính tàu thủy sử dụng nhiên liệu lưu huỳnh thấp khi tàu chạy vào vùng Ecas (Emission control areas) / Trần Tiến Anh, Võ Đình Phi, Nguyễn Chung Thật . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 29tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01044
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 7 Nghiên cứu các biện pháp cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của máy nén khí Piston trên tàu thủy trong điều kiện Việt nam / Quản Trọng Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00164
 • Chỉ số phân loại DDC: 620
 • 8 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ mài mòn sơ mi-xi lanh động cơ họ NVD / Lê Đạt; Nghd.: PTS Lê Viết Lượng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 95tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00304
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 9 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình mài mòn của nhóm piston - sơ mi - xéc măng trong động cơ diesel LH41LA và dự báo tốc độ mài mòn bằng mạng nơron nhân tạo. / Ngô Viết Văn; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03251
 • Chỉ số phân loại DDC: 621
 • 10 Nghiên cứu giải pháp công nghệ chế tạo chốt Piston động cơ cao tốc ở Việt Nam / Nguyễn Tiến Dũng; Nghd.: TS Quản Trọng Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 59tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00206
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.43
 • 11 Nghiên cứu mài mòn nhóm piston-xécmăng-xilanh và xác định khả năng công tác của độngcơ diesel tàu thủy qua thông số mài mòn này / Trần Hùng Sơn; Nghd.: PTS Đỗ Đức Lưu . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 89tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00305
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 12 Nghiên cứu mối quan hệ giữa rò lọt và mài mòn trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.3-7
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 13 Nghiên cứu quá trình chạy rà nhóm, piston-xilanh động cơ diesel sau sửa chữa trên tàu thủy / Trần Văn Sơn; Nghd.:PTS. Quản Trọng Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1998 . - 79tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00409
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 14 Nghiên cứu sự giãn nở của Piston bằng hợp kim nhôm đối với động cơ diesel và các giải pháp khắc phục / Đinh Thị Bích; Nghd.: TS. Lê Viết Lượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 72 tr. ; 30 cm + 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00643
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 15 Nghiên cứu sự phân bố áp suất và lượng dầu rò lọt qua bề mặt trượt của đuôi piston trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân, Vũ Anh Tuấn . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 29, tr.66-70
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
 • 16 Tính toán thiết kế bơm Piston - Roto hướng trục và lập quy trình gia công chi tiết trục bơm / Tô Trung Sơn, Phạm Xuân Thắng, Phạm Việt Hùng ; Nghd.: Vũ Văn Duy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18828
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 17 Valve selection handbook / R.W. Zappe . - 4th ed. - New York : Gulf Professional Publishing, 1999 . - 324p. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00132
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000132%20-%20Valve%20Selection%20Handbook.pdf
 • 1
  Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :