Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 The situation and solutions to improve the process of importing googs at Viet Huy Hai Phong service and commerce company LTD. / Phạm Thị Trà Mi; Nghd.: Vũ Thành Trung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 36tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 13936
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :