Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá công tác quản lí chất thải nguy hại tại khu công nghiệp Đình Vũ, Quận Hải An, thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Hương Giang, Đào Thanh Hằng, Vũ Ngọc Huyền; Nghd.: Bùi Đinh Hoàn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17381
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải tại Gara sửa chữa, bảo trì ô tô / Nguyễn Văn Thọ; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 48tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09195
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 3 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải chăn nuôi lợn và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý tại huyện Vĩnh Bảo, Thành phố Hải Phòng / Vũ Đức Thụy; Nghd.: Th.S Trần Hữu Long . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 59 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12062
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải do hoạt động nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Lãng-thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp quản lý hiệu quả / Nguyễn Văn Trường; Nghd.: Nguyễn Xuân Sang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 51tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13255
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải an-Hải phòng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thị Trình; Nghd.: ThS. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09086
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Thủy Nguyên / Bùi Đỗ Thành; Nghd.: TS. Nguyễn Ngọc Khang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12057
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực Thành phố Hạ Long - Quảng Ninh / Nguyễn Quang Lương; Nghd.: Ths. Bùi Đình Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12048
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 8 Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp / Hoàng Mỹ Uyên;Nghd.: Phạm Thị Dương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 38 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16507
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Giáo trình quản lý và xử lý chất thải rắn / Nguyễn Văn Phước . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2014 . - 373tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06045, PD/VT 06316, PM/VT 08373
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 10 Handbook of research on waste management techniques for sustainability / Ulas Akkucuk editor . - 1 online resource (PDFs (438 pages)) : illustrations
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/COLLECTION/IGI-Global-Engineering-and-Maritime/92.%20Handbook%20of%20Research%20on%20Waste%20Management%20Techniques%20for%20Sustainability.pdf
 • 11 Hiện trạng quản lý chất thải từ tàu tại khu vực cảng biển Hải phòng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý / Trần Thúy Nga; Nghd.: TS. Lê Ngọc Trữ . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 67tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09090
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất thải rắn của tỉnh Thanh Hóa / Nguyễn Thị Như Ngọc . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00982
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 13 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Gò Vấp năm 2016 - 2020 / Lê Thị Kim Thúy; Nghd.: TS Nguyễn Văn Hinh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01064
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Nghiên cứu đánh giá hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện An Dương và đề xuất các giải pháp phù hợp. / Cao Văn Dương; Nghd.: Th.s Nguyễn Đức Thuyết . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 54 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09114
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Quản lý chất thải và biến đổi khí hậu / Phạm Tuấn Hùng (c.b); Đỗ Tiến Anh, Nguyễn Đức Lượng, Ứng Thị Thúy Hà, .. . - H. : Xây dựng, 2017 . - 155tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06442, PM/VT 08785, PM/VT 08786
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 1
  Tìm thấy 15 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :