Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bạn không thể đổi hướng gió, nhưng có thể điều khiển cánh buồm : Các nhà quản lý tài ba đã biết, nói và thực hiện những gì / Peeling, Nic ; Việt Hằng, Thùy Dương dịch ; Lê Tường Vân hiệu đính . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 247tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 03841-PD/VV 03845
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
  • 2 Evaluating the human resources management in Vietnam container shipping joint stock company / Nguyen Yen Linh; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16600
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :