Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 68 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 30 lý do bạn không được tuyển dụng : 30 reasons you didn't get hired / Wendy Burbridge; Nguyễn Tư Thắng dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2017 . - 181tr. : ảnh, bảng ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06844, PD/VV 06845
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 2 7 câu hỏi "Thần kỳ" của mọi sếp giỏi : Nói ít đi, hỏi nhiều hơn và lãnh đạo hiệu quả hơn / Michael Bungay Stanier ; Đào Trung Uyên dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới : Saigonbooks, 2018 . - 243tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07051, PD/VV 07052, PM/VV 05427-PM/VV 05429
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự chi nhánh cảng Chùa Vẽ-Công ty cổ phần cảng Hải Phòng / Dương, Quang Đăng ; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự cho Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Vận tải 128, Quảng Ninh / Phạm Quang Trung ; Nghd. : Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03776
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc / Bùi Thế Mạnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 97tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03800
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Bình Phước / Nguyễn Thị Kim Loan ; Nghd.; Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03148
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự trường trung cấp y tế Bình Phước / Phạm Thị Thúy Ngoan; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03163
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Business vocabulary in use : Advanced / Bill Mascull . - 2nd edition. - United Kingdom : Cambrige University Press, 2010 . - 176 p. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/LT 04889, PD/LT 04890, PM/LT 06791, PM/LT 06792, PM/LT CD06791, SDH/LT 02141
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00576
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 10 Evaluation on human resource management for Le Pham company's activities / Le Quyet Tien; Nghd.: Tran Hai Viet . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16654
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 11 Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright . - Eighth Edition. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2020 . - xxvi, 579 pages : illustrations ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03959, SDH/LT 03960
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3 23
 • 12 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam / Nguyễn Đức Hiếu; Nghd.: TSKH. Phan Nhiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2005 . - 91 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00455
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Green at work / Susan Cohn . - Washington : Island Press, 1995 . - 427 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00548
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Green%20at%20work.pdf
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý cán bộ công chức Cục thuế tỉnh Quảng Ninh / Đoàn Thị Phương Thảo; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02849
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý cán bộ, công chức tại cơ quan quận ủy Hải An, Hải Phòng / Vương Đình Đức; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02273
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam / Nguyễn Huy Toản; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Công ty Cổ phần Than Mông Dương - VINACOMIN / Hồ Ngọc Hải; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03053
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại công ty TNHH MTV xây dựng dịch vụ Ngô Quyền / Đinh Đức Thiêm; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02070
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam / Hoàng Thị Xuân ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03333
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong / Nguyễn Văn Vân; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 133 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02549
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Human resource management / Raymond A. Neo . - Boston : McGraw Hill, 2003 . - 740 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00469
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/Human%20resource%20management.pdf
 • 22 Human resource management : Gaining a competitive advantage / Raynond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patric M. Wright . - 11th ed. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2019 . - xxxiii, 744 pages : illustrations ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03949, SDH/LT 03950
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3 23
 • 23 Lãnh đạo bằng câu hỏi : Tìm giải pháp và lãnh đạo hiệu quả thông qua câu hỏi = Leading with questions : How leaders find the right solutions by knowning what to ask / Michale J. Marquardt ; Trần Thị Bích Nga dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Thế giới : Saigonbooks, 2018 . - 295tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07139, PD/VV 07140, PM/VV 05599, PM/VV 05600
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 24 Lập kế hoạch lao động cho công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam (VOSCO) năm 2009 / Lê Văn Thanh; Nghd.: Ths. Phạm Thị Bạch Hường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07320
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 25 Motivation at work / Jane R. Miskell, Vicent Miskell . - Burr Ridge : Irwin, 1994 . - 75 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00504, SDH/Lt 00505
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân sự tại Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam / Phạm Thị Hạnh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03941
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH hệ thống dây dẫn SUMI Việt nam / Phạm Thị Thu Hà; Nghd.: PGS.TS Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02524
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhân sự tại công ty vận tải biển Việt Nam (VOSCO) / Phạm Ngọc Thanh;Nghd.:TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 64 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00064
 • Chỉ số phân loại DDC: 331
 • 29 Nghiên cứu áp dụng hệ thống mô phỏng ở trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào huấn luyện quản lý nhân sự buồng lái / Hà Nam Ninh; Nghd.: TS. Lê Ngọc Hưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2004 . - 69 tr. ; 29 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00262
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 30 Nghiên cứu cải tiến công tác quản trị nhân sự ở các cảng biển trong nền kinh tế thị trường hiện nay / Đặng Quang Quyền;Nghd.:PGS.TS Vương Toàn Thuyên, . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 1998 . - 67 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00030
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 1 2 3
  Tìm thấy 68 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :