Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 80 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 100 câu hỏi và trả lời về quản lý tài chính công / Vũ Thị Nhài . - H : Đại học Quốc gia Hà nội, 2007 . - 295 tr ; 230 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 03046-Pd/vt 03050, Pm/vt 05537-Pm/vt 05578, SDH/Vt 01251-SDH/Vt 01253
 • Chỉ số phân loại DDC: 336
 • 2 400 sơ đồ kế toán tài chính/ Nguyễn Văn Công . - H.: Tài chính, 2001 . - 372 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01578, Pd/vt 01579
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tại quận Ngô Quyền / Vũ Thị Phương Liên ; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam ; 2019 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03732
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại trường cao đẳng nghề giao thông vận tải trung ương II / Nguyễn Thị Nhàn; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 107 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02034
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính theo hướng tự chủ tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Nguyễn Đức Tiến; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng giám định hàng hoá xuất nhập khẩu phục vụ cho các công ty bảo hiểm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn giám định Bảo Định / Nguyễn Ngọc Trung; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 7 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Trường TCN Lê Thị Riêng/ Bùi Thị Thanh Giang; Nghd.: TS Ngô Xuân Lực . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 80 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01061
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Bí quyết làm chủ đồng tiền / Ken Honda ; Văn Thị Mỹ Nữ dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2018 . - 142tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 07201, PD/VV 07202, PM/VV 05659-PM/VV 05661
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 9 Các chế độ mới vế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước/ Bộ tài chính . - H.: Knxb, 1992 . - 116 tr.; 20 cm
 • Thông tin xếp giá: Pm/vv 00028
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 10 Các văn bản pháp luật hiện hành về giáo dục - đào tạo. Tập 1/ Bộ giáo dục và đào tạo . - H: Thống kê , 2001 . - 1330 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02025
 • Chỉ số phân loại DDC: 344
 • 11 Cẩm nang lãnh đạo cơ quan hành chính sự nghiệp quản lý cán bộ, chế độ kỷ luật, khen thưởng, tiền lương, nghỉ hưu, quản lý, tài chính, thủ tục hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2010. / Tăng Bình, Quỳnh Như.Sưu tầm . - H : Tài chính, 2010 . - 543 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/VT 01705
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 12 Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính ngân sách đối với kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp/ Nguyễn Quang Huy . - H: Thống kê, 2002 . - 630 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02023, Pd/vt 02024
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 13 Cẩm nang quản lý tài chính của kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp . - H.: Thống kê, 1999 . - 500 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01546, Pd/vt 01547
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 14 Cẩm nang quản lý tài chính kế toán trưởng doanh nghiệp/ Huỳnh Văn Hoài . - H.: Thống kê, 2000 . - 740 tr.; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 01550, Pd/vt 01551
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.06
 • 15 Chế độ mới về quản lý tài chính trong đầu tư, xây dựng, đấu thầu/ Bộ tài chính . - H: Tài chính, 2001 . - 766 tr.; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02022
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 16 Chi tiêu hợp lý : Be money smart / Farnoosh Torabi ; Thế Anh dịch . - Tái bản lần 1. - H. : NXB. Lao Động, 2015 . - 272tr. : ảnh ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06779, PD/VV 06780, PM/VV 05178
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.024
 • 17 Đề xuất phương án chuyển đổi Công ty Nạo vét đường biển II từ hình thức doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần / Vũ Anh Minh; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 101 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00882
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 18 East Asia: recovery and beyond . - Washington : The World Bank, 2000 . - 189 tr. ; 28 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00593
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBook/East%20Asia%20recovery%20and....pdf
 • 19 European financial management . - Elsevier, 2007 . - CD-ROM
 • Thông tin xếp giá: PDN/CD 00156
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • File đính kèm E-book: http://opac.vimaru.edu.vn/edata/E-Journal/2007/European_Financial_Management/
 • 20 Finance and leisure / Jan Whitehouse, Colin Tilley . - Longman, 1992 . - 191 p ; 22 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LV 00519
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 21 Financial management / Sumit Gulati, Y. P. Singh . - New Delhi : McGraw Hill Education, 2013 . - 847p. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03600, SDH/LT 03601, SDH/LT CD03600, SDH/LT CD03601
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 22 From cost to performance management / Catherine Stezel, Joe Stezel . - New Jersey : John Wiley&Sons, 2003 . - 331tr. ; 22cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 01289
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 23 Fundamentals of financial management / Eugene F.Brigham, Joel F.Houston . - 8th edition. - Austrialia : Cengage Learning, 2015 . - 619p ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02241, SDH/LT 02242
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 24 Giàu có nhờ chi tiêu thông minh / Gregory Karp ; Thành Khang, Diễm Quỳnh dịch . - Tái bản lần thứ 2. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 199tr. ; Hình vẽ ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06709, PD/VV 06710
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 25 Giáo trình quản lý tài chính nhà nước / Hồ Xuân Phương; Lê Văn Ái chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 375 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02657, Pd/vt 02658, PD/VV 04442-PD/VV 04451, Pm/vt 04764-Pm/vt 04770, QL-TC 00001-QL-TC 00090, SDH/Vt 00719
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 26 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty Lilama Hải Dương / Hoàng Thanh Tùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 70 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00880
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 27 Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín nhằm góp phần phát triển các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng / Nguyễn Hữu Ánh; Nghd.: PGS TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 93 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00879
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính đội tàu biển của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Trương Thị Thùy Anh; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02265
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính huyện Vân Đồn / Lý Thị Hồng Liên; Nghd.: Đặng Công xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02699
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hoàn thiện công tác quản lý tài chính nội bộ tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng / Dương Thị Hồng Vân; Nghd. : Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02884
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3
  Tìm thấy 80 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :