Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Business in action / Lester R. Bittle, Ronald S. Burce, Charles Bilbrey . - 3rd ed. - Ohio : McGraw Hill, 1989 . - 597p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00546
 • Chỉ số phân loại DDC: 381
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2000546%20-%20Business%20In%20Action.pdf
 • 2 Thương mại : Vietnam trade review . - 40tr. ; 29x20cm
 • Thông tin xếp giá: TC00039
 • 3 Understanding business / William G. Nickels, Jame M. Mc Hugh, Susan M. Mc Hugh . - 7th ed. - Boston : Mc Graw-Hill, 2005 . - 725tr. ; 30cm + 01 CD Rom
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01400, SDH/LT 01401
 • Chỉ số phân loại DDC: 650
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :