Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 30 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp cơ bản hoàn thiện công tác quản lý thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại chi cục hải quan Hưng Yên. / Nguyễn Ngọc Khánh; Nghd.: PGS.TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01879
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Móng Cái / Dương Thùy Linh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03690
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại cục thuế TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Phương Hà ; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03881
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hồng Bàng - Thành phố Hải Phòng / Hà Thị Tuyết; Nghd.: Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03643
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế nhập khẩu tại chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư gia công Hải Phòng / Phan Thị Dung; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02521
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm tăng thu ngân sách của chi cục thuế quận Hồng Bàng / Đỗ Hoài Nam; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02411
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế xuất, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai / Phạm Hùng Thái ; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03088
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp tăng cường công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế trong tiến trình cải cách hiện đại hóa quản lý thuế đối với các doanh nghiệp vận tải biển khu vực Hải Phòng / Đỗ Thị Mai; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01895
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế giá trị gia tăng tại chi cục thuế huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương / Hoàng Văn Quyền; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02725
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng / Bùi Hải Nam; Nghd.: Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02374
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thành phố Hải Dương / Nguyễn Thị Dương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 83 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02296
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác quản lý thuế giá trị gia tăng trên địa bàn Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Đặng Thế Sâm; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 62tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02782
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản lý thuế nhằm thực thi chiến lược cải cách thuế giai đoạn 2011 - 2020 tại chi cục thuế huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh / Trần Như Thế; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 105tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02700
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hồng Hoa; Nghd. : Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03083
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp trên địa bàn quận Lê Chân / Ngô Thị Lan Anh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02691
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Cục thuế Thành phố Hải Phòng / Đồng Thị Hương Giang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02759
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện quản lý thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn và dịch vụ du lịch tại cục thuế thành phố Hải Phòng / Hoàng Thị Hương Giang; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02525
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Một số biện pháp cải tiến quy trình quản lý thuế đối với các doanh nghiệp vận tải biển do cục thuế thành phố Hải Phòng quản lý. / Đoàn Ngọc Mai; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 92 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01862
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Một số biện pháp cơ bản tăng cường quản lý thuế tại các doanh nghiệp vận tải biển ở Hải Phòng. / Đinh Thị Tâm; Nghd.: TS.Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 96 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01573
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý kê khai thuế tại Chi cục Thuế thành phố Hải Phòng / Đinh Thị Thu Hà ; Nghd. : Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03694
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Một số biện pháp tăng cường công tác quản lý thuế GTGT tại Cục thuế thành phố Hải Phòng / Trần Thị Loan ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Một số biện pháp tăng cường công tác thanh tra thuế đối với các doanh nghiệp cảng biển trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Quỳnh Trang ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03168
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Nâng cao công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Hải Dương / Ngô Đức Bình; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02701
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Nghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hải Phòng / Quản Thị Kim Tuyến;Nghd.; TS Đỗ Văn Cương . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2003 . - 83 tr.; 29 cm+ 1 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 25 Quản lí thuế đối với thương mại điện tử Việt Nam Tax administration for E-commerce in Viet Nam / Phạm Thị Thủy, Phạm Thị Thắm, Mai Thị Hải Yến,.. . - 2019 // Journal of student research, Số 4, tr.60-68
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 26 Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế tại Cục Thuế thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Phương; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02752
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh tàu thuyền du lịch trên Vịnh Hạ Long tỉnh Quảng Ninh / Lê Thị Bích; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03070
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh tại Chi cục thuế quận Kiến An, thành phố Hải Phòng / Lê Hồng Hải ; Nghd. : Nguyễn Thị Thúy Hồng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03792
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Tăng cường công tác quản lý thuế tại chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVI / Phạm Thị Lam Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02822
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Tăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn quận Lê Chân / Lê Ngọc Thiện; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02787
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1
  Tìm thấy 30 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :