Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Nam Triệu / Nguyễn Thị Minh Ngọc; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2007 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00576
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 2 Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của trường Cao đẳng nghề Vinashin / Đặng Thị Hạnh; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 108 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Logistics tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn tiếp vận Vinafco và đề xuất một số biện pháp hoàn thiện tại doanh nghiệp / Vũ Duy Hoàng; Nghd.: TS. Vũ Thế Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00904
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Vinaship / Phạm Hồng Liên ; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03172
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý nhân lực và tiền lương của trường Cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 90 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00868
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nâng cao hiệu quả phục vụ vận tải ngoại thương tại chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Hải Phòng / Tạ Thanh Hương; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 84 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00903
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Xây dựng chương trình quản lý nhân sự và tiền lương trường THPT Ngô Quyền / Hà Thị Thu Hương; Nghd.: Nguyễn Văn Thủy . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16441
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 8 Xây dựng hệ thống hỗ trợ quản lý nhân sự, tiền lương, thông tin học sinh và vé ăn hàng tháng của Trường Mầm non Sao Biển, số 27 Lê Lợi, Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh Thủy, Đào Ngọc Hà Vy, Nguyễn Thị Quỳnh ; Nghd.: Cao Đức Hạnh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18838
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 9 Xây dựng phần mềm quản lý hóa đơn và tiền lương cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc An / Ngô Ngọc Tuân; Nghd.: Ths Lê Trí Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16415
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :