Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 81 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu trường cao đẳng Hàng hải I / Nguyễn Thị Thu Hương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 65 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH vận tải và thương mại Hoàng Giang / Đặng Thị Như Nghĩa; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 84 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01882
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ Logictics tại chi nhánh công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương(Vinatran) tại Hải Phòng / Trần Ngọc Dung ; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 4 Biện pháp tăng cường quản lý vốn ODA đối với các dự án công trình giao thông tại ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng / Đỗ Hương Lệ Thương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01112
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 5 Các biện pháp cơ bản nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý vận tải của công ty cổ phần vật tư nông sản / Nguyễn Thị Ngọc Hân; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 71 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01051
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Các biện pháp nâng cao hiệu quả đầu tư về vận tải container cho đội tàu container của Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam / Vũ Đức Trung; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02685
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị bán hàng của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Vosco(VTSC) / Vũ Đức Thụ; Nghd.: TS. Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01261
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Các giải pháp phát triển đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Mai Khắc Thành; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn, Vũ Thế Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 150tr. ; 30cm + 01 phụ lục
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00031, SDH/TS 00032
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000031-32%20-%20MAI%20KHAC%20THANH-10p.pdf
 • 9 Các giải pháp phát triển nhân lực cho ngành đóng tàu khu vực Hải Phòng / Hoàng Thị Thúy Phương ; Nghd.: Nguyễn Thái Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 178tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00086
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Đề xuất các biện pháp phát triển các tuyến vận chuyển hành khách bằng đường thủy của công ty cổ phần vận tải và du lịch Hải Phòng / Trần Thu Thủy; Nghd.: PGS.TS Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 11 Đề xuất một số biện pháp hoàn thiện công tác quy hoạch cảng tại công ty TNHH Hải An. / Vũ Hoàng Việt; Nghd.: PGS.TS.Nguyễn Thanh Thủy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 100 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01588
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác bãi container của công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hải Phòng / Trần Đình Hùng; Nghd.: TS. Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 78 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01048
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của ngân hàng TMCP công thương Việt Nam phục vụ các doanh nghiệp vận tải tại Hải Phòng / Vũ Minh Toàn; Nghd.: TS. Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01099
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 14 Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS) trong giai đoạn 2010-2015 / Đàm Thị Thu Hà; Nghd.: TS. Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 75 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01124
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 15 Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO bằng SPSS / Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02688
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Giáo trình ứng dụng các phương pháp toán trong quản lý vận tải biển / Phạm Văn Cương, Hoàng Văn Hùng hiệu đính . - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2012 . - 224 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: GPLV 0001-GPLV 0400, PD/VV 03210-PD/VV 03229, PM/VV 03939-PM/VV 04008, SDH/VT 01894-SDH/VT 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 354.78
 • 17 Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam / Nguyễn Thị Thúy Hà ; Nghd.: Vương Toàn Thuyên, Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 177tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00071
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần khu công nghiệp Đình Vũ / Vũ Thị Huê; Nghd.: PGS.TSKH. Nguyễn Văn Chương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01101
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 19 Giải pháp nâng cao năng lực tài chính của doanh nghiệp cảng biển Việt Nam / Hoàng Thị Phương Lan ; Nghd.: Đinh Ngọc Viện, Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 158tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00077
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện chuỗi dịch vụ Logistics hàng sắt thép của Công ty Cổ phần Vận tải 1 Traco / Trần Đức Thành; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02686
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ. / Nguyễn Thị Hương; Nghd.: TS. Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam ; 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01864
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 22 Hoàn thiện công tác quản lý đào tạo nguồn nhân lực đi biển tại trường Đại học Hàng hải / Vũ Thị Thanh; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 90 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01107
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 23 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải container bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Vũ Hoài Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02684
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định trên địa bàn Thành phố Hải Phòng / Trần Thị Hồng Lương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02683
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Nguyễn Tuyết Minh; Nghd.: PGS.TS. Phạm Văn Cương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01110
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 26 Hoàn thiện công tác tiền lương tại công ty cổ phần Vật Cách / Trần Duy Phúc; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 112 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01106
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 27 Hoàn thiện phương pháp tính lương tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Nguyễn Văn Đại; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01263
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Hoàn thiện quy trình Logistics ngược tại Công ty TNHH TM - DV - Môi trường Nguyệt Minh 2 / Nguyễn Thị Hoàng Hà; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02687
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hoạch định chiến lược kinh doanh tại công ty cổ phần Vinalines logictics Việt Nam / Giang Thị Thùy Ninh; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 97 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01118
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 30 Lập kế hoạch giải phóng tàu Ratanathida chở hàng container đến cảng Hải An năm 2017 / Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trịnh Thị Ly Na, Phan Lương Cảnh; Nghd.: Phạm Việt Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17194
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3
  Tìm thấy 81 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :