Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực Vietel huyện Phú Riếng / Vũ Trường Sơn ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03142
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Tổng công ty bảo đảm an toàn Hàng hải Miền Bắc / Đào Thị Thảo; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 87 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02490
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch số 9 - Công ty TNHH MTV Kinh doanh nước sạch Hải Dương / Nguyễn Thế Chiến; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02841
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phụ sản Hải Dương / Bùi Anh Hoài; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02105
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương / Lê Thị Mai Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03729
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần công trình đô thị Hải Phòng / Chu Đức Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03602
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần gạch ngói Hải Ninh / Lê Thúy Quỳnh; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03616
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận / Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03167
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco / Nguyễn Trung Kiên; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02087
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường đô thị Hải phòng / Phạm Bá Huy; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02071
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Trường Cao đẳng Hàng hải I Hải Phòng / Phạm Thị Huệ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03229
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao chất lượng quản trị nhân lực của Tổng đội TNXP Hải Phòng / Ngô Duy Lân; Nghd.: TS Nguyễn Thái Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02558
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân lực tại công ty bảo hiểm PJICO Hải Phòng / Trần Khánh Tùng; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01996
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Fundamentals of human resource management / Raymond A. Noe, John R. Hollenbeck, Barry Gerhart, Patrick M. Wright . - Eighth Edition. - New York, NY : McGraw-Hill Education, 2020 . - xxvi, 579 pages : illustrations ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03959, SDH/LT 03960
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3 23
 • 15 Giáo trình quản trị nhân lực / Nguyễn Văn Điềm, Nguyễn Ngọc Quân . - H : Kinh tế quốc dân, 2007 . - 338tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 03536-PD/VT 03538, PD/VT 03569, PD/VT 03570, PD/VT 03576-PD/VT 03579, PD/VV 04426
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 16 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Hàng hải-TKV / Phạm Mạnh Tùng; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02979
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Phú Lâm / Lâm Anh Thư, Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02993
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Vĩnh An / Nguyễn Văn Khiêm; Nghd.: Từ Sỹ Sùa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02853
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng BICO / Nguyễn Thị Thu; Nghd.: TS Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02419
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng / Trần Đình Quân; Nghd: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02381
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hải Phòng / Phạm Thị Hồng Nhung; Nghd.: TS Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02522
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH Việt Thắng / Nguyễn Thành Tuyên ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03137
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Container Việt Nam / Hoàng Thị Xuân ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03333
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Đóng tàu Thái Bình Dương / Phạm Khắc Thịnh; Nghd. : Vương Toàn Thuyên . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02877
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Kho vận Nhật Việt / Nguyễn Quốc Khánh; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01422
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Than Tây Nam Đá Mài-Vinacomin / Đoàn Anh Tuấn; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02955
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp Hải Phòng / Đỗ Duy Việt; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02507
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng số 9 Hải Phòng / Nguyễn Thị Thu Hiên; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02300
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty THNN VSIP Hải Phòng / Nguyễn Hải Anh ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03145
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại ủy ban nhân dân quận Kiến An / Vũ Thị Hương Giang; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02324
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 45 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :