Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 82 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực Vietel huyện Phú Riếng / Vũ Trường Sơn ; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03142
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận / Nguyễn Thị Minh Nguyệt ; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03167
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần thương mại và xây dựng Thành Vinh / Nguyễn Quang Vinh; Nghd.: Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02420
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty TNHH Rorze Robothech / Trần Thị Thơ; Nghd.: TS. Bùi Thị Minh Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 93 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02577
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Tổng công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Dầu khí Việt Nam (OSC Việt Nam) / Lê Phúc Hùng Anh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 109tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03663
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng giai đoạn 2018-2022 / Bùi Thị Ngọc Anh; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03370
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ / Phạm Tuấn Minh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03589
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần xi măng Hạ Long / Phí Chí Tâm; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03497
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp hoàn thiện quản trị nhân sự tại công ty cổ phần dịch vụ và thương mại đầu tư Thái Anh / Nguyễn Thị Phương Mai; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02033
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Hệ thống quy hoạch nguồn lực doanh nghiệp : Dùng cho sinh viên ngành: Công nghệ Thông tin . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 . - 45tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/He-thong-quy-hoach-nguon-luc-doanh-nghiep_Khoa-CNTT.pdf
 • 11 Hoàn thiện công tác quản trị đội ngũ chăm sóc khách hàng tại Mobifone / Nguyễn Văn Chín; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02322
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty TNHH Việt Thắng / Nguyễn Thành Tuyên ; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03137
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại ủy ban nhân dân quận Kiến An / Vũ Thị Hương Giang; Nghd.: Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 81 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02324
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty TNHH một thành viên công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng / Hà Vĩnh Thùy; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02405
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở công ty Cổ phần cảng Vật Cách / Đoàn Mạnh Long; Nghd.: TS. Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2009 . - 79 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00871
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự ở Xí nghiệp xếp dỡ Hoàng Diệu / Bùi Duy Thành; Nghd.: TS. Đỗ Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 72 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00760
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 17 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Quốc tế CNC / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 75tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02738
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy / Vũ Thị Thu Hiền, Trần Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Hồng Nhung; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 57tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17813
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Cổ phần Vận tải biển và Hợp tác Lao động Quốc tế - INLACO SÀI GÒN / Ngô Thị Huế, Trần Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Hoàng Hiệp; Nghd.: Phạm Ngọc Thanh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 66tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18381
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần vận tải biển Vinaship / Nguyễn Ngọc Hoàng; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02628
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH hóa chất PTN / Đỗ Văn Tiến; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03393
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty TNHH MTV đóng tàu Bạch Đằng / Vũ Thị Thu Hà; Nghd.: Nguyễn Ngọc Quang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15087
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự trong công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong / Nguyễn Văn Vân; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 133 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02549
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Khởi sự doanh nghiệp / Mai Khắc Thành, Nguyễn Quỳnh Nga hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb Hàng hải, 2015 . - 130tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06947, PM/VT 09339
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự bán hàng tại hệ thống siêu thị Hải Dương của Công ty THNN Quốc tế Unilever Việt Nam / Hoàng Thị Bích Thủy ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03115
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP / Trần Thị Thu Hà ; Nghd.:Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 91tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03891
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự của công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam ( VOSCO) / Bùi Mạnh Phúc; Nghd.: PGS.TS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 106 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01876
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.1
 • 28 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên / Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03661
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần bia Hà Nội-Hải Dương / Trương Thị Anh Đào; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02917
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần giáo dục và đào tạo quốc tế Hàng hải / Nguyễn Thị Thanh Hương; Nghd.:Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03392
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3
  Tìm thấy 82 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :