Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Evaluating the competences of employees in Dong Tai Global Logistics and Trading under manager perspective / Hoang Thi Minh Thuan; Sub.: Tran Hai Viet . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18470
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Hệ tư tưởng Đức / C. Mác . - H. : Chính trị quốc gia, 2004 . - 1006tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02937, Pd/vv 02938, Pm/vv 02733-Pm/vv 02736
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.4
 • 3 Hỏi đáp môn triết học Mác - Lênin / Trần Văn Phòng chủ biên; Nguyễn Thế Kiệt biên soạn . - H. : Đại học Quốc gia Hà nội, 2005 . - 141 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 00059-Pd/vv 00068, Pm/vv 03468-Pm/vv 03477
 • Chỉ số phân loại DDC: 335.401 07
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :