Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị quan hệ khách hàng tại Vietinbank Hải Dương / Phạm Minh Hiếu; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03806
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao chất lượng tuyển dụng và đào tạo chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội-chi nhánh Hải Phòng (MB Hải Phòng) / Phạm Minh Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02111
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Đo lường sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ logistics của Công ty Cổ phần Vận tải 1 TRACO bằng SPSS / Nguyễn Quỳnh Trang; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02688
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Hoàn thiện công tác quản lý quan hệ khách hàng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hải Dương / Vũ Thị Thái ; Nghd.: Trần Sĩ Lâm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03354
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý quan hệ khách hàng tại công ty cổ phần cơ khí xây dựng AMECC / Lê Xuân Cảnh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 82tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03371
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại HDBank chi nhánh Hải Phòng / Vũ Dương Diễm Quỳnh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02770
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Suggestions to improve suctomer relationship management at Tan Cang 128-Hai Phong join stock company / Hoang Tuyet Nhung; Nghd.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 44tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18065
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :