Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu xây dựng quy trình bảo trì họ động cơ IVECO N40 ENT M trong điều kiện khai thác ở Việt Nam / Nguyễn Văn Hoài; Nghd.: Trương Văn Đạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 78 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02189
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :