Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển tại Công ty TNHH MTV Gemadept Hải Phòng / Trần Văn Hoan; Nghd.: PGS.TS Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16348
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Đánh giá quy trình giao nhận nhập khẩu hàng nguyên Container tại công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thương mại Transco / Nguyễn Thanh Tâm; Nghd.: Ths Lê Thành Luân . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16314
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Đề xuất biện pháp cải tiến quy trình giao nhận container tại cầu cảng Green Port / Trần Hà Ngọc Điệp; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 47 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16319
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Đề xuất giải pháp để cải tiến quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại kho CFS của công ty cổ phần Tân Cảng 128 Hải Phòng / Bùi Hải Chiến; Nghd.: Ths Trần Hải Việt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16311
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 5 Evaluating the process of receiving and delivering import packed cargoes at Vat Cach port joint stock company / Nguyen Dang Duong; Nghd.: Dang Cong Xuong . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17338
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Hoàn thiện quy trình giao nhận container hàng nhập tại cảng Hải An / Phạm Thị Yến Hoa; Nghd.: Đỗ Việt Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 57 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16320
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 7 Hoàn thiện quy trình giao nhận tại công ty cổ phần thương mại và tiếp vận mạng lưới toàn cầu / Đỗ Thị Kim Yến; Nghd: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 60 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01045
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu nguyên container tại Công ty TNHH Vận tải Quốc tế Nhật - Việt / Trần Quang Tâm, Phạm Quang Hiếu, Nguyễn Văn Sơn; Nghd.: Phạm Thị Thu Hằng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18325
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Một số giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng container tại công ty cổ phần container Việt Nam / Vũ Thị Thu Ngân; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 85 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09147
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 10 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại Công ty TNHH thương mại VPN / Phạm Thị Hải Hà; Nghd.: Ths Đoàn Trọng Hiếu . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 64 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16297
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Nghiên cứu quy trình giao nhận container tại xí nghiệp xếp dỡ cảng Chùa Vẽ / Ngô Thị Quý; Nghd.: TS Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12280
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Nghiên cứu quy trình giao nhận nhập khẩu tại công ty TNHH Vân Long / Chu Thị Hà Oanh ; Nghd.: Ths Nguyễn Phong Nhã . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16244
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 13 Quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng ngô rời tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận An Phú. / Nguyễn Xuân Trưởng; Nghd.: Ths Lê Thành Luân . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 56 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14853
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 14 Quy trình giao nhận xuất nhập khẩu hàng hóa tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ giao nhận An Phú / Đào Minh Hoàng, Bùi Huy Chinh, Nguyễn Hữu Hiếu; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17924
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Thực hành quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty cổ phần thương mại Việt Nga / Tô Huy Hoàng, Trần Hồng Ngọc, Tạ Thùy Dương; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17953
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Tổ chức thực hiện giao nhận lô hàng màn hình máy tính đóng trong container nhập khẩu từ Hàn Quốc về Việt Nam tại Công ty Cổ phần Thương mại vận tải An Vượng / Trần Đức Mạnh; Nghd.: Ths Trương Thế Hinh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2016 . - 48 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16158
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Tổ chức và thực hiện quy trình giao nhận nhập khẩu lô hàng vòng bi từ Nhật của công ty đại lý vận tải quốc tế phía Bắc / Vũ Kim Yến, Châu Thị Mỹ Hoa; Nghd.: Bùi Thanh Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 54tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17882
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 17 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :