Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng / Vũ Đình Linh; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03138
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại UBND Huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với tài sản khác gắn liền với đất tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / Trần Bảo Toàn; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03533
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Đánh giá thực trạng và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng / Phạm Thị Tuyết; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 97tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03074
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Đổi mới và hoàn thiện thủ tục cấp giấy quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu / Nguyễn Minh Tuấn; Nghd.:Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03722
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên địa bàn quận Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng / Chu Hoàng Hải; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 77 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02357
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên / Phạm Thị Hải Tân; Nghd. : Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 100tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02872
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn của huyện Kinh Môn, Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Bảo Trung; Nghd.: Nguyễn Hoàng Tiệm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03374
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Nâng cao hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương / Nguyễn Văn Nghiệp ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 114tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03091
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nghiên cứu công tác đấu giá quyền sử dụng đất và giải pháp nâng cao tính hiệu quả trong công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Kiến Thụy / Vũ Hữu Hiệp; Nghd.: Phạm Văn Trung . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02669
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.1
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :