Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu mối quan hệ giữa rò lọt và mài mòn trong bơm piston rotor hướng trục / Phạm Hữu Tân . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.3-7
  • Chỉ số phân loại DDC: 623.87
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :