Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 105 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Một số biện pháp phòng ngừa rủi ro của phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Hải Phòng / Nguyễn Thu Trang; Nghd: Phan Bích Ngọc . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 69tr.; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12987
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 2 Assessing risks in Ocean freight forwarding process for imported goods in MTL international transport Co.Ltd / Doan Thi Ha Trang; Nghd.: Nguyen Thi Le Hang . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 98tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17897
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam-chi nhánh tỉnh Hải Dương / Trịnh Trung Hiệp; Nghd.: Đào Văn Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03518
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng HDBank-CN Hải Dương / Lê Thị Thảo; Nghd.: Đỗ Mai Thơm . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 104tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03466
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng BIDV Hạ Long / Phạm Trần Hùng; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03649
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Agribank-chi nhánh huyện Tứ Kỳ, Hải Dương / Nguyễn Mạnh Cường; Nghd.: Đặng Văn Hưng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03388
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) - Chi nhánh Quảng Ninh / Nguyễn Bá Dũng; Nghd.: Nguyễn Hoài Nam . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02847
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Hải Phòng / Phạm Thùy Ninh; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 104 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02397
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp quản trị rủi ro tín dụng cho vay tại ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hải Dương, tỉnh Hải Dương / Cao Thị Tuyết; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03018
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp tăng cường công tác quản lý rủi ro tại Cục Hải quan Hải Phòng giai đoạn 2013-2015 / Đoàn Thị Phượng; Nghd.: Ths Đỗ Việt Thanh . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 62 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16303
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Biện pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Đông Nam Á Chi nhánh Hải An / Đỗ Thị Mai Thơm, Nguyễn Tuấn Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 43tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01127
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Biện pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt-chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Quỳnh Trang; Nghd.: Vương Toàn Thuyên . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03606
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Các biện pháp quản trị rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam. / Vũ Hà Chi.; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12188
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 15 Các biện pháp tăng cường công tác quản trị rủi ro bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Bảo Việt Hải Phòng / Đặng Tiến Đạt; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02915
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Các trách nhiệm thuộc nhóm rủi ro P&I trong bảo hiểm trách nhiệm dân dự chủ tàu / Lê Công Mạnh; Nghd.: Bùi Thanh Sơn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 47tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13130
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 17 Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập/ Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh, An Thể Phú . - H: Tài chính, 2002 . - 231 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02677, Pd/vv 02678, Pm/vv 02607-Pm/vv 02609
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 18 Đánh giá hoạt động quản lý rủi ro tại kho CFS của Công ty TNHH Khai thác Container Việt Nam / Phạm Phương Thảo, Nguyễn Thu Thảo, Nguyễn Thùy Trang; Nghd.: Bùi Thị Thanh Nga . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17265
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 19 Đánh giá tác động và rủi ro môi trường / Viện môi trường. Trường Đại học Hàng hải Việt Nam . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 201? . - 156tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00122
 • Chỉ số phân loại DDC: 577
 • 20 Đánh giá tính chính xác của phương pháp lượng hóa rủi ro value at risk : bằng chứng từ các danh mục đầu tư cổ phiếu thuộc nhóm các chỉ số S & P 500, FTSE 100, SSE Composite, và VNIndex / Đỗ Mạnh Toàn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 47tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00943
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 21 Đề xuất giải pháp khắc phục rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ tại SEABANK / Lê Thị Thuận; Nghd.: Trần Hải Việt . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 73tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14874
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 22 Đề xuất những biện pháp phòng tránh rủi ro trong qui trình thanh toán tín dụng chứng từ dự phòng của Ngân hàng Liên Việt POSTBANK / Đặng Hoài Nam, Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Hoàng Nam ; Nghd.: Nguyễn Quỳnh Trang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 46tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18736
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Evaluating risk management in cargo handling process at port of HaiPhong joint stock company, Tan Vu terminal / Mandisa Susan Mthembu; Nghd.: Bui Thi Thuy Linh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 49tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18063
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Giáo trình lý thuyết kiểm toán / Chủ biên :Nguyễn Viết Lợi ,Đậu Ngọc Châu Ths; Lưu Đức Tuyên TS.. . - H : Tài chính, 2007 . - 417 tr ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: GTLKT 0001-GTLKT 0090, Pd/vt 02976-Pd/vt 02978, Pm/vt 05339-Pm/vt 05343, SDH/vt 01199, SDH/vt 01200
 • Chỉ số phân loại DDC: 657
 • 25 Giải pháp hạn chế rủi ro thanh toán quốc tế bằng phương thức nhờ thu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Việt Nam / Lê Ngọc Thiên Trang, Đỗ Thị Kim Loan, Đỗ Thị Quyên, Phạm Thị Minh Nhi; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 58tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17876
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 26 Giải pháp hạn chế rủi ro trong thanh toán theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam / Bùi Huyền Linh; Nghd.: Phạm Thị Phương Mai . - Hải Phòng, Đại học Hàng hải, 2014 . - 76tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12935
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Giải quyết rủi ro đâm va trong bảo hiểm thân tàu / Nguyễn Lê Kim Phúc, Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Thùy Trang; Nghd.: Nguyễn Mạnh Cường . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 70tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17793
 • Chỉ số phân loại DDC: 343.09
 • 28 Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Phương Đông-Chi nhánh Quảng Ninh / Hoàng Nhật Minh; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 99tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03212
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Hạn chế rủi ro trong hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Hồng Bàng / Phạm Thị Thạo; Nghd.: PGS.TS Nguyễn Hồng Vân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 95 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02528
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tin dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Thị Minh Nguyệt; Nghd.: Nguyễn Thái sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03917
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4
  Tìm thấy 105 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :